• Acasa>
  • Conditii generale comerciale

Conditii generale comerciale

Prezentele condiții generale completează in mod corespunzător condițiile comerciale contractuale existente intre LA FANTANA SRL (”LA FÂNTÂNA”) şi clienții săi. 

Cuprins

1.    DEFINITII
2.    DURATA
3.    CONDIŢII  DE PLATĂ, PENALIZARI, PRETURI
4.    REPORT PRODUS
5.    COMANDĂ PRODUS
6.    LIVRAREA
7.    SUSPENDAREA SERVICIILOR
8.    CUSTODIA BUNURILOR
9.    AMBALAJ. DOZE
10.    IGIENIZARE
11.    CONFIDENŢIALITATE
12.    UTILIZARE ECHIPAMENTE
13.    DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

1.    DEFINITII:

Contract = document încheiat în forma scrisă între LA FÂNTÂNA şi clienţii săi prin care se stabilesc drepturi şi obligaţii asumate de părţi.
Anexă = document parte integrantă a contractului semnat între părţi.
Instrucțiuni de utilizare = document explicativ care informează clientul despre metodele de utilizare ale watercoolerelor, purificatoarelor si expressoarelor dar si produselor LA FÂNTÂNA.
Produsul = Apă de masă îmbuteliată în Bucureşti şi Apă de izvor sursa Sibiu. 
Produse din cafea = Oricare produse din cafea aflate în oferta comercială a LA FÂNTÂNA.
Produse complementare = pahare de unică folosinţă, sirop, ceai, zahăr, alte produse.
Servicii = transport, schimb de filtre, igienizări, reparații, ozonare, etc.
Bidon = ambalaj din policarbonat cu capacitate nominală de 19 litri în care este îmbuteliat produsul.
Cutie (bag in box) = ambalaj cu capacitate de 10 litri în care se află punga de polietilenă alimentară cu Produsul  Apa de izvor sursa Sibiu.
Doză = bidoane/cutie cu Produs.
Dispozitivul SIP = un sistem inovator care igienizează automat rezervorul de apă al aparatului, de regulă în fiecare noapte. Programarea Dispozitivului SIP se va realiza de Furnizor în funcție de solicitarea Clientului, la aparatele pentru care opteaza instalarea Dispozitivului SIP.
Water-cooler sau Dozator = echipament de încălzire şi răcire necesar consumului de Produs.
Water-cooler carbo = echipament de încălzire şi răcire necesar consumului de Produs cu adaos opţional de dioxid de carbon.
Miniwater-cooler = echipament de încălzire şi răcire necesar consumului de Produs ambalat în Cutie.
Purificator = echipament de încălzire şi răcire, dotat cu sistem de filtrare a apei potabile, racordat la o sursă de furnizare a apei potabile.
Igienizare = operaţiuni aplicate dozatoarelor, purificatoarelor sau espressoarelor ce constau în curăţarea  exterioară a acestora, urmate de spălarea şi dezinfectarea interioară a componentelor care vin în contact cu apa. 
Interval de livrare = 9.00-18.00 persoane fizice - juridice;  9.00-21.00 pentru persoane fizice în baza unui program prestabilit la semnarea contractului. Intervalul de livrare este valabil în zilele lucrătoare.
Filtru = dispozitiv care purifică apa cu ajutorul unui material filtrant. 
Sistem de filtre = ansamblu de doua sau mai multe filtre folosite pentru purificarea apei. 
Comandă = solicitarea fermă a Clientului pentru executarea livrării de Produs, produse complementare și/sau Servicii. Aceasta se realizează la numărul unic de telefon: 021.2007.200, sau alte numere de telefon promovate pe site www.lafantana.ro, prin contul clientului accesabil la adresa: www.lafantana.ro. Sau la comenzi@lafantana.ro, office@ lafantana.ro, contact@lafantana.ro. 
Capsule cu cafea = recipient închis ermetic, care conține cafea măcinată și/sau alte ingrediente specifice, conform producătorului, destinat preparării cafelei cu ajutorul expresorului de cafea. 
Cafea boabe = Pungaînchisă ermetic, care conține cafea boabe, in conformitate cu specificațiile producătorului. Continutul acestui ambalaj fiind utilizat la preparararea cafelei cu ajutorul expresorului de cafea.   
Espressor = Echipament electric, automatic, de preparare a cafelei alimentate cu apă potabilă. 
Pachet servicii cafea = oferirea de către furnizor a unui număr de espressoare precum și a unui numar prestabilt de produse din cafea, într-un plan tarifar, pentru un interval de livrare si facturare specific. Comandă extra-abonament = orice comandă a ABONATULUI cu privire la livrarea de capsulele cu cafea și/sau a cafelei boabe ce va fi tarifată separat, la prețul de listă al FURNIZORULUI.  
Pre-plan = Perioadă de livrare planificată a produselor din cafea cu cafea, limitată la oricare zi din saptamana agreată, conform Anexei C. 
Prima săptămână a calendarului de pre-plan= este prima săptămână din luna calendaristică ce conține o zi de marți.  
Client = persoana fizică autorizată sau persoana juridică care a încheiat un contract comercial cu La Fantana şi care beneficiază de produsele şi bunurile acesteia. Clientul poate purta denumirea de ABONAT, BENEFICIAR, CUMPARATOR s.a.
Comandă instalare = solicitarea fermă a clientului pentru instalare water coolere “PURIFICATOR”, si/sau solicitarea clientului pentru schimbarea filtrelor si igienizarea aparatului.
Consum 0 (zero) = lipsa comenzilor lunare din partea clientului. Ratare a unei livrări din culpa clientului.
Consum suplimentar =orice comandă lunară emisă de client după epuizarea cantităţii prevăzute in contract.
Aviz de expediție = documentul ce însoţeşte mărfurile pe timpul transportului până la predarea lor. Acesta va fi in mod obligatoriu  semnat de client şi ştampilat după caz, la primirea mărfii. In cazul în care marfa a fost primită şi clientul a omis să semneze avizul, acesta se consideră semnat din momentul acceptării Produsului.
Factura =act justificativ în care se consemnează cantitatea, prețul, tipul mărfurilor si serviciilor cumpărate sau expediate. Poate să substituie documentul de însoțire a mărfii.
S.T.I. = solicitare de transport şi instalare echipamente care conține și procesul verbal ce trebuie semnat și stampilat  (după caz) în mod obligatoriu  de către ambele părți.
S.R.E. = solicitare de retragere echipamente. 
Nota tehnica de igienizare (N.T.I.) = document tipizat emis de către Furnizor ce se utilizează pentru operaţiuni de igienizare echipamente. Documentul trebuie în mod obligatoriu semnat și stampilat, după caz*, de către ambele părți. (*pentru persoanele juridice)
Nota tehnica de reparative (N.T.R.) = document tipizat emis de către furnizor ce se utilizează pentru efectuarea reparațiilor echipamentelor, în document se înscriu piesele sau reperele înlocuite. documentul trebuie în mod obligatoriu semnat și stampilat, după caz, de către ambele părți.
Nota tehnica de schimb filtre (N.T.S.F.) = document tipizat emis de către furnizor ce se utilizează pentru efectuarea schimbului de filtre , în document se înscriu filtrele  înlocuite. Documentul trebuie în mod obligatoriu semnat și stampilat, după caz, de către ambele părți.


2.    DURATA.

Durata minimă obișnuită a relațiilor comerciale este denumită ca fiind ”Perioada iniţială obligatorie”, această perioadă durează 12 luni şi se prelungeşte automat cu o perioadă egală cu perioada iniţială obligatorie, daca niciuna dintre părţi nu notifică, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea Perioadei obligatorii, intenţia sa de a nu mai continua Contractul. Perioada obligatorie se calculează începând cu data semnării contractului. 


3.    CONDIŢII  DE PLATĂ, PENALIZARI, PRETURI

3.1    LA FÂNTÂNA expediază Clienţilor factura prin diverse metode legale de expediţie. LA FÂNTÂNA poate decide oricând, în mod unilateral, schimbarea modalității de expediere a facturii, fără obligaţia de a notifica Clientul despre acest lucru. LA FÂNTÂNA nu răspunde de neprimirea facturii de către Client din motive neimputabile LA FÂNTÂNA. 

3.2    Având în vedere natura serviciilor furnizate de LA FÂNTÂNA, Clientul are obligația de a se interesa cu privire la sumele de plată calculate în conformitate cu clauzele contractului şi de a le achita în timp util. CLIENTUL care nu a primit factura nu este exonerat de plata sumei indicate,  ci poate solicita o recomunicare a acesteia. Astfel, acesta va putea adresa departamentului Customer Service la numărul 021.2007.207 ( departamentul sesizări ), orice reclamaţii cu privire la modalitatea de facturare, la cerere putând primi prin email o copie scanată a facturii. La cerere, clientul poate primi prin posta sau curier un duplicat al facturii.

3.3    Factura emisă de LA FÂNTÂNA va fi acceptată expres sau tacit de către Client. Factura necontestată in termen de 7 zile de la data emiterii este considerată acceptată la plată în mod irevocabil de către Client. 

3.4    Pentru anumite servicii LA FÂNTÂNA poate decide ca modalitatea de facturare şi de plată să fie efectuată în mod diferit, caz în care se vor aplica dispoziţiile specifice ale contractului negociat.

3.5    Toate preturile exprimate în moneda Euro sau în orice alte monede vor fi facturate de La Fantana si vor fi achitate de Beneficiar in moneda LEI.

3.6    LA FÂNTÂNA calculează preţurile abonamentelor și chiriilor în Lei, în funcţie de cursul de vânzare RON/EURO/alte monede, comunicat de ING Bank, valabil pentru ziua de întâi (01) a fiecărei luni, după ora 14, pe site-ul www.ingonline.com/ro. Pentru contractele de furnizare Produse, se va aplica cursul comunicat de ING Bank pe site-ul www.ingonline.com/ro, valabil pentru ziua emiterii facturii.

3.7    Dacă livrările dintr-o lună depăşesc cantitatea de Produse livrată din cadrul abonamentului, LA FÂNTÂNA, pe lângă factura lunară pentru abonament, va emite o factură suplimentară pentru cantitatea comandată în plus, aceasta cantitate fiind denumită consum suplimentar.

3.8    In cazul altor servicii desfăşurate pe parcursul unei luni de abonament (de exemplu dar fără a ne limita la, schimbul de filtre, igienizare, consum suplimentar, etc.) cursul de vânzare RON/EURO/alte monede,  comunicat de ING Bank va fi cel din ziua emiterii facturii pe site-ul www.ingonline.com/ro, la ora 14:00

3.9    În cazul contractelor în care se specifică un curs de facturare diferit, clauza din contract o exclude pe cea din Condițiile Generale, urmând ca facturarea să se facă la cursul stabilit prin contract.

3.10    Beneficiarul este de acord ca LA FÂNTÂNA să indexeze preturile negociate la semnarea contractului în RON, in cazul unor modificări semnificative ale pieţei (fluctuației cursului de schimb RON/EURO cu +/- 5%, faţă de valoarea înregistrată de Euro de la data semnării contractului) sau a creșterii preturilor unor materii prime si combustibili. 

3.11    La Fantana isi rezerva dreptul de a solicita penalitati de 0,15% pe zi, incepand din a 25-a zi de intarziere  ( 25 de zile dupa data scadenta a facturii, conform contractului). Totalul penalităţilor pentru întârziere, prevăzute mai sus, poate depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.

3.12    În cazul în care Clientul va înregistra sume restante, acesta declară că este de acord ca imputația plății să se facă cu prioritate asupra penalităților, a debitelor mai vechi și apoi asupra obligației a cărei scadenţă s-a împlinit mai recent.  

3.13    Achitarea contravalorii facturilor se va efectua în maxim 7 zile de la data emiterii acestora, iar pentru clienții persoane fizice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, achitarea facturilor se va face pe loc, la livrare sau in avans.

3.14    Factura de abonament, se emite lunar până la sfârşitul lunii în curs, indiferent de cantitatea de Produs comandată. Pentru eventualele cantităţi suplimentare abonamentului și alte servicii prestate în timpul lunii, termenul de plată este identic cu cel menţionat în cuprinsul contractului.

3.15    LA FÂNTÂNA va putea modifica preturile si/sau valorile din contract.   

3.16    Clienții care nu sunt de acord cu modificările intervenite, au dreptul de a denunta unilateral contractul/contractele existent/existente între cele două părţi printr-o notificare cu confirmare de primire, fără însa a avea dreptul de a cere sau obţine despăgubiri sau daune interese. 

3.17    Încetarea contractului pentru motivele mai sus prevăzute, duce la aplicarea prevederilor referitoare la obligaţiile părţilor în cazul încetării raporturilor contractuale.


4.    REPORT PRODUS

4.1    Dozele cu Produs neconsumate din cantitatea alocată lunar prin abonament vor fi reportate pentru luna următoare, dar nu mai mult de data expirării fiecărui an contractual. CLIENTUL nu va fi exonerat de la plata contravalorii abonamentului lunar pentru situaţia în care acesta va avea consum 0 (zero) sau cantitatea de doze cu Produs comandată va fi mai mică decât cantitatea contractată. Dozele cu Produs reportate vor putea fi comandate numai după ce s-a consumat cantitatea de Produs inclusă în abonamentul din luna respectivă. În cazul denunţării unilaterale a contractului de către CLIENT, acesta va pierde întreaga cantitate de Produs reportată la care ar fi avut dreptul până la data rezilierii.


5.    COMANDĂ PRODUS
    
5.1    Pentru executarea livrării de Produse, Clientul va solicita în mod ferm cantitatea alocată prin abonament. În plus, acesta poate solicita şi alte bunuri şi servicii prevăzute în contract. Solicitarea fermă se va realiza la numărul unic de tel 021.2007.200 sau alte numere de telefon promovate pe site www.lafantana.ro, prin contul clientului accesabil la adresa: www.lafantana.ro, sau la comenzi@lafantana.ro, office@ lafantana.ro, contact@lafantana.ro.

5.2    În cazul în care Clientul nu a primit cantitatea comandată din culpa sa, va plăti obligatoriu contravaloarea abonamentului lunar, iar produsele neconsumate din cantitatea alocată lunar, vor fi reportate pentru luna următoare, dar nu mai mult de data expirării fiecărui an contractual.

5.3    Lansarea de comenzi sau acceptarea mărfurilor de către Client, după ce a fost notificat, reprezintă acceptul său expres cu privire la noile preturi sau valori, ce urmează se aplice de la data indicată în notificare. 


6.    LIVRAREA

6.1    LA FÂNTÂNA va efectua livrările în urma acceptării comezilor, dar numai în limita stocurilor disponibile. Livrarea se va efectua în zilele lucrătoare, în Intervalul de Livrare. În situaţii speciale LA FÂNTÂNA poate opta pentru modificarea orarului de livrare. La primirea mărfii, Clientul are obligaţia de a semna şi stampila factura precum şi avizul de expediţie precum și orice documente care însoțesc Produsele. Semnarea acestora, cu sau fără aplicarea stampilei, are valoare de acceptare a mărfii. Riscul asupra mărfurilor se transmite de la furnizor la Client de la data livrării acestora.

6.2    Documente asociate livrărilor: LA FÂNTÂNA va emite lunar factura fiscală de abonament, iar livrările de Produs se vor efectua în baza avizului de însoţire a mărfii/facturilor și a Declarației de Conformitate, după caz. În situaţia existenţei consumului suplimentar de Produs, se va emite factura fiscală aferentă.

6.3    LA FÂNTÂNA se obligă să livreze Produsul conform Declarației de conformitate fiind garantat până la momentul desigilării dozelor de către Beneficiar. 

6.4    Beneficiarul este obligat să respecte întocmai Instrucțiunile Generale de Utilizare a echipamentelor. Acestea pot fi consultate la www.lafantana.ro sau în extras, aplicate pe fiecare echipament în parte.
6.5    În caz contrar, LA FÂNTÂNA  este exonerată de orice răspundere.

6.6    În situația în care Clientul refuză în mod nejustificat instalarea produselor contractate, din motive neimputabile LA FÂNTÂNA, atunci aceasta din urmă este exonerată de orice răspundere, iar contractul încheiat de către părți încetează de drept, fără a fi necesară notificarea prealabilă sau punerea în întârziere. Încetarea contractului intervine prin pact comisoriu fără intervenția instanțelor de judecată.

6.7    Livrarea capsulelor cu cafea si/sau a cafelei boabe se va efectua de către LA FÂNTÂNA automat, fără comandă, în limita stocului existent, conform pre-planificării agreate la semnarea  contractului. Prin urmare, orice comandă a Clientului cu privire la livrarea de capsule cu cafea si/sau cafea boabe, va fi considerată comandă extra-abonament și va fi onorată de către LA FÂNTÂNA în cadrul programului său legal de lucru, în cel mai scurt timp cu putință.

6.8    În situația în care, Clientului nu i s-a putut livra cantitatea de cafea stabilită în contract, din motive independente de voința LA FÂNTÂNA, atunci aceasta va fi livrată în perioada următoare de livrare specifică, odată cu cantitatea aferenta acelei luni, conform pre-planului.

6.9    Comenzile pentru produsele si serviciile complementare care nu sunt prevăzute în contractele corespondente, se vor onora numai dacă suma acestora depășește contravaloarea în lei a 12 euro.

6.10    Pentru a putea fi validate spre livrare, comenzile considerate comandă extra-abonament pentru capsulele cu cafea, trebuie sa fie obligatoriu multiplu de 100 de buc, iar pentru cafeaua boabe, multiplu de 2 pachete. Aceeasi regulă se aplică contractelor de furnizare Produse din cafea.

6.11    LA FÂNTÂNA isi rezerva dreptul de a stabili unilateral, o limita de credit cu privire la comenzile de livrare produse extra-abonament, urmand a le onora numai in conformitate cu limita astfel stabilita.


7.    SUSPENDAREA SERVICIILOR

7.1    Pe durata contractului LA FÂNTÂNA poate suspenda serviciile de livrare a Produsului în mai multe situaţii:
7.1.1.    Dacă Clientul depăşeşte termenul de plată al facturii scadente cu mai mult de 30 de zile; 
7.1.2.    Dacă se descoperă că datele de identificare/contact ale Clientului nu mai corespund cu cele declarate iniţial la semnarea contractului, Clientul având obligaţia să anunţe LA FÂNTÂNA în termenul de 5 zile de la modificarea datelor sale de identificare/contact;
7.1.3.    Dacă Clientul nu va permite accesul personalului autorizat al LA FÂNTÂNA în vederea efectuării livrărilor sau a igienizărilor conform contractului sau a efectuării constatărilor;
7.1.4.    Pe durata prelevării de probe, dacă este cazul. 

7.2    Clientul declară pe propria răspundere că se află în stare de funcționare și nu se află, în cel puțin una din situatiile urmatoare, la data semnării contractului: societatea nu este în curs de radiere sau radiată, activitatea societății nu este temporar suspendată/intreruptă, nu a fost declarată/dispusă starea de faliment, nu are sediul social expirat nu are cartea de identitate expirata (in cazul persoanelor fizice). 
7.3    In cazul in care datele de identificare furnizate de Client nu sunt conforme sau situația sa nu corespunde celor de mai sus, contractul nu va fi executat de Furnizor până la remedierea exactă a obligațiior asumate, fără ca primul să poată pretinde despăgubiri; Dacă această situație depășește 30 de zile lucrătoare, contractul incetează de plin drept. 


8.    CUSTODIA BUNURILOR

8.1    După semnarea contractului, LA FÂNTÂNA va lăsa în custodia temporară a CLIENTULUI Echipamente necesare desfăşurării obiectului contractului. LA FÂNTÂNA îşi păstrează permanent proprietatea asupra Echipamentelor şi oricăror altor bunuri pe care le-a transferat Clientului, cu caracter temporar, pentru executarea prezentului contract.

8.2    LA FÂNTÂNA are obligaţia de a preda Echipamentele în stare conformă de folosinţă, potrivit destinaţiei acestora, consemnată printr-un proces verbal de predare-primire. Odată cu predarea - primirea Echipamentelor se face şi instructajul de folosinţă al acestora.

8.3    Clientul este obligat ca la încetarea contractului să restituie în termen de 48 de ore Echipamentele, precum şi celelalte bunuri pe care le-a primit în custodie, în bună stare, cu gradul normal de uzură al acestora. În caz contrar, acesta se obligă să achite contravaloarea acestora. 

8.4    RETURNAREA ECHIPAMENTELOR PROPRIETATEA FURNIZORULUI. FACTURAREA CONTRAVALORII ACESTORA

8.4.1.    FURNIZORUL îşi păstrează permanent proprietatea asupra water-coolerelor cu dispozitiv SIP şi oricăror altor bunuri pe care le-a transferat Clientului, cu caracter temporar, pentru executarea prezentului Contract.
8.4.2.    In caz de încetare a Contractului din orice motiv (neplata facturilor scadente, neatingerea pragului de consum menționat în contracte, etc), Furnizorul își rezervă dreptul de a trimite Abonatului la adresa sa de email o notificare pentru ridicarea oricaror aparate/echipamente proprietatea Furnizorului. Notificarea va menționa data la care Furnizorul își rezervă dreptul de a ridica aparatele de la locația de instalare a Clientului.
8.4.3.    Dacă din orice motiv predarea aparatelor/echipamentelor nu are loc la termenul programat, acțiunea de retragere a aparatelor/echipamentelor precum și orice reprogramare, conform celor de mai sus, va fi repetată o singură dată.
8.4.4.    Daca în urma celor 2 acțiuni de preluare a aparatelor/echipamentelor acestea nu ajung în posesia Furnizorului, din motive independente de voința Furnizorului, Clientul se obligă să returneze  aparatele/echipamentele în termen de 3 zile lucratoare de la ultima acțiune de retragere, la unul din punctele de lucru ale Furnizorului, în timpul programului de lucru 9.00 -17.00.
8.4.5.    Dacă în termen de 3 zile lucrătoare de la ultima acțiune de retragere a Furnizorului Clientul nu returnează aparatele/echipamentele, Furnizorul își rezervă dreptul de a factura contravaloarea de despăgubire a aparatelor/echipamentelor specificată în contracte și/sau procese-verbale de instalare a aparatelor. Factura reprezentând contravaloarea de despăgubire a aparatelor/echipamentelor va fi trimisă Clientului pe email la adresa menționată de Client in Contract.
8.4.6.    Împiedicarea FURNIZORULUI, indiferent de situaţie de către Client, de a reintra in posesia water-coolerelor cu dispozitiv SIP, şi/sau a oricaror altor bunuri pe care le-a primit,  ca urmare a încetării, indiferent de motiv, a prezentului Contract, constituie abuz de încredere şi se pedepseşte în consecinţă. Într-o asemenea situaţie, Clientul va achita cu titlu de despăgubiri contravaloarea lor  conform preţurilor din Anexa A.

8.5    Împiedicarea LA FÂNTÂNA, indiferent de situaţie, de către Client, de a reintra in posesia Echipamentelor, şi/sau a oricăror altor bunuri pe care le-a primit, ca urmare a încetării, indiferent de motiv, a contractului, poate constitui abuz de încredere care  se pedepseşte în consecinţă. Într-o asemenea situaţie, Clientul va achita cu titlu de despăgubiri contravaloarea lor..

8.6    Clientul este obligat să anunţe imediat LA FÂNTÂNA la numărul de telefon 021.2007.207, orice deteriorare survenită asupra Echipamentelor şi să nu intervină în nici un fel în vederea remedierii deteriorării. Echipamentele vor fi deconectate imediat de la sursa de energie electrică până la sosirea personalului calificat al LA FÂNTÂNA pentru service. Încălcarea prevederilor de mai sus exonerează LA FÂNTÂNA de orice răspundere. 

8.7    Clientul este obligat sa întrerupă alimentarea cu energie electrică a Echipamentelor, în cazul părăsirii locului de instalare,  pe o perioada mai mare de 24 de ore.

8.8    LA FÂNTÂNA este exonerată de orice răspundere în cazul oricăror incidente survenite Clientului sau oricărei persoane care utilizează echipamentele în cadrul locației de instalare, ca urmare a manevrării şi/sau utilizării necorespunzătoare a aparatelor, ce contravine instructajului de utilizare efectuat la instalare sau a Instrucțiunilor Generale de utilizare a echipamentelor.

8.9    Apa potabilă ce alimentează purificatorul şi care provine din reţeaua de furnizare a apei potabile a Clientului, trebuie sa întrunească condițiile Legii 458/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

8.10    Clientul nu va permite folosirea Echipamentelor de către minorii sub 12 ani, persoane fără discernământ,  persoane cu dizabilități fizice grave, persoane cu interdicții medicale stabilite la produsele ce conțin cafea sau derivate ale acesteia, etc. Încălcarea prevederilor de mai sus exonerează LA FÂNTÂNA de orice răspundere.

8.11    La semnarea contractului, Clientul va putea achiziţiona bunuri ce vor putea fi răscumpărate la încetarea contractului de către LA FÂNTÂNA, conform preţului de achiziţie, cu condiţia ca acestea să se afle în stare normală de folosinţă şi cu gradul normal de uzură al unei folosinţe conform Instrucţiunilor Generale de Utilizare. 

8.12    LA FÂNTÂNA va instala Echipamentele, conform locaţiilor specificate de către Beneficiar în Anexele contractului. Clientul nu are dreptul de a reloca echipamentele deja instalate fără încunoștiințarea, acordul şi intervenţia LA FÂNTÂNA. Încălcarea prevederilor de mai sus exonerează LA FÂNTÂNA de orice răspundere, Clientul fiind obligat să despăgubească LA FÂNTÂNA cu valoarea acestora prevazuta in Contracte si/sau Procesele-verbale de predare-primire. 

8.13    Beneficiarul este obligat să asigure accesul personalului calificat al LA FÂNTÂNA la fiecare aparat instalat în vederea efectuării verificărilor, reparațiilor și igienizărilor. În cazul în care doreşte relocarea echipamentului instalat, Beneficiarul va anunţa în scris LA FÂNTÂNA cu cel puţin 3 zile înainte de data solicitată.

8.14    LA FÂNTÂNA se obligă să remedieze în cel mai scurt timp cu putinţă eventualele defecţiuni intervenite în funcţionarea echipamentelor, ca urmare a situaţiilor intervenite conform prevederilor contractuale sau ca urmare a situaţiilor intervenite în perioada de garanţie, pe cheltuiala sa, cu excepţia cazului în care defecţiunea  se datorează culpei Clientului.

8.15    Clientul va asigura gratuit un spaţiu în vederea instalării echipamentelor asigurând pentru acestea accesul în mod gratuit la utilităţile necesare pentru buna funcționare a acestora (de exemplu, dar fără a ne limita la, posibilitatea racordării la reţeaua electrică de 220V/50Hz, asigurând obligatoriu împământare,  reţeaua de apă potabilă, etc.). Spaţiul asigurat va fi un loc igienic şi care să corespundă Instrucţiunilor Generale de Utilizare.

8.16    Clientul are obligaţia de a întrebuinţa echipamentele ca şi un bun proprietar, conform destinaţiei acestora. Încălcarea acestor prevederi de mai sus exonerează LA FÂNTÂNA de orice răspundere. Dacă echipamentele sunt deteriorate din culpa exclusivă a Clientului, acesta va suporta integral costurile reparaţiilor ce vor fi facturate de către LA FÂNTÂNA.
8.17    Este strict interzisă schimbarea buteliilor de dioxid de carbon de către Client sau de către orice terţă persoană, cu excepţia departamentului de service LA FÂNTÂNA.  Încălcarea acestei clauze exonerează de orice răspundere LA FÂNTÂNA şi conduce automat la rezilierea de drept a contractului, retragerea carbo-coolerului şi facturarea către Client a contravalorii prejudiciului cauzat precum și eventualelor penalități sau despăgubiri.

8.18    LA FÂNTÂNA este exonerată de orice răspundere în cazul oricăror incidente survenite CLIENTULUI ca urmare a manevrării şi utilizării necorespunzătoare ce contravine instructajului de utilizare efectuat la instalarea water-coolerului carbo. 

8.19    LA FÂNTÂNA îşi rezervă dreptul de a retrage imediat echipamentele dacă Clientul nu îşi achită la timp facturile sau nu îşi respectă obligaţiile contractuale. Retragerea poate opera şi în cazuri de fraudă sau de furnizare de date eronate.


9.    AMBALAJ. DOZE

9.1    Livrarea Produsului îmbuteliat la capacitate nominală de 19 litri se poate face numai prin schimbul ambalajului gol cu cel plin.
9.2    Clientul va achita contravaloarea bidoanelor, devenind proprietarul acestora, urmând ca la încetarea contractului acestea să poată fi răscumpărate de către LA FÂNTÂNA, la cererea Clientului, conform preţului de achiziţie, cu condiţia ca acestea să se afle în stare normală de uzură.
9.3    Clientul are obligaţia de a stoca bidoanele de apă în spaţii curate înainte şi după folosire, precum şi de a nu îndepărta dopul  de protecţie.  Clientul  este obligat sa refuze primirea bidoanele cu produs, care nu au sigiliul specific LA FÂNTÂNA.
9.4    În cazul în care bidoanele goale sunt deteriorate de Client, fie din punct de vedere funcţional şi estetic, fie din punct de vedere alimentar, agentul de livrare  va refuza preluarea acestora întocmind un proces verbal în acest sens.  De asemenea, LA FÂNTÂNA poate refuza să primească la schimb şi bidoanele care nu mai au aplicat dopul de protecţie, întocmind proces-verbal în acest sens.
9.5    LA FÂNTÂNA va livra doar numărul de bidoane conforme primit la schimb.
9.6    Contravaloarea bidoanelor înlocuite va fi facturată de către LA FÂNTÂNA. Astfel Beneficiarul va cumpăra un număr egal de bidoane cu cele distruse sau deteriorate, pentru a se putea efectua în continuare schimbul de bidoane goale cu cele pline. 


10.    IGIENIZARE

10.1    LA FÂNTÂNA va efectua igienizările Echipamentelor în conformitate cu prevederile contractuale şi ori de câte ori Clientul solicită igienizări suplimentare. LA FÂNTÂNA recomandă şi încurajează efectuarea de igienizări suplimentare periodice în funcţie condiţiile specifice ale fiecărui Client.
10.2    Dacă Clientul omite sau refuză efectuarea igienizărilor ori refuză accesul personalului LA FÂNTÂNA, în vederea efectuării igienizărilor, LA FÂNTÂNA va fi exonerată de orice răspundere privind calitatea serviciilor prestate. 


11.    CONFIDENŢIALITATE

11.1    Părţile înţeleg să respecte confidenţialitatea contractelor semnate. Acestea nu vor dezvălui date privind conţinutul contractelor, nu vor comunica în public date  sau informaţii referitoare la activităţile acestora, decât dacă acestea sunt cerute de către autorităţi pe cale oficială sau legea o dispune imperativ. Clientul înţelege şi acceptă că orice încălcare a obligaţiilor de păstrare a confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial, creează  prejudicii LA FÂNTÂNA, urmând ca, în funcţie de mărimea şi întinderea acestora,  Clientul să poată fi tras la răspundere. 
11.2    Orice sesizare, eveniment, comunicare va avea un caracter strict confidenţial şi părţile vor depune eforturile necesare în vederea respectării caracterului confidenţial.
11.3    Modificarea datelor de identificare a Clientului, precum şi schimbarea adreselor şi/sau a telefoanelor, e-mail, etc. se vor notifica către LA FÂNTÂNA în termen de 5 zile de la schimbare, eventualele consecințe produse de lipsa notificării vor fi suportate de partea in culpă. 
11.4    Clientul îşi poate da acordul în scris să i se prelucreze datele personale în scop de marketing şi/sau să-i fie cesionate către terţi. Acordul îşi va produce efectele de la data  înregistrării primirii acestuia de către LA FÂNTÂNA.


12.    UTILIZARE ECHIPAMENTE

12.1    Având în vedere că pe toată durata contractului Clientul întrebuințează Echipamentele primite în custodie temporară, acesta va utiliza în mod responsabil aparatele, iar pentru menținerea acestora la parametrii standard de utilizare, le va alimenta cu Produsul marca La Fântâna sau cu produsele comercializate de aceasta. Pentru Espressoarele de cafea, Clientul este obligat să folosească apă potabilă. 

12.2    În cazul încălcării clauzei de mai sus, LA FÂNTÂNA este exonerată de orice răspundere privind calitatea oricăror produse sau servicii furnizate prin prezentul contract, iar Clientul înțelege și acceptă fără rezerve faptul că alimentarea cu alte produse, nefurnizate sub prezentul contract, va conduce la funcționarea aparatelor la parametrii negarantați de LA FÂNTÂNA. O astfel de utilizare conduce automat la deteriorarea aparatelor, precum și la pierderea oricăror tipuri de garanții oferite prin prezentul contract, precum si posibilitatea LA FÂNTÂNA  de a solicita rezilierea contractului.  

12.3    Pentru verificarea respectării prezentului capitol, LA FÂNTÂNA îşi rezervă dreptul de a verifica prin sondaj echipamentele si sistemul de contorizare al acestora, va preleva probe de apă din water-cooler şi din bidon în prezenţa unui laborant al LA FÂNTÂNA, precum şi a unei terţe persoane autorizate. Acestor probe li se vor efectua analizele specifice verificării componenţei fizico-chimice proprii Produsului « apă marca La Fântâna », iar în caz că se va constata că au fost utilizate alte produse sau apa din bidon nu corespunde caracteristicilor de componenţă fizico-chimică mai sus menţionate, Clientul va fi obligat la suportarea cheltuielilor ocazionate de efectuarea analizelor și totodată va despăgubi LA FÂNTÂNA cu suma de 300 de Euro, sumă ce reprezintă cheltuieli privind aducerea aparatului în stare de funcționare optimă.

12.4    De asemenea, orice prelevare a probelor de apă, efectuată la iniţiativa  Clientului, se va efectua numai în prezenţa obligatorie a unui reprezentant al LA FÂNTÂNA încheindu-se astfel un Proces Verbal de Prelevare Probe. Procesul verbal va fi semnat în mod obligatoriu de către ambele păţi. Încălcarea acestor prevederi exprese înlătură orice răspundere a LA FÂNTÂNA.

12.5    În cazul solicitării de prelevare de probe, Clientul nu are dreptul de a modifica locul de amplasare al water-coolerului până la sosirea reprezentantului LA FÂNTÂNA, fiindu-i interzisă şi schimbarea bidonului aflat pe dispozitiv sau sursa de alimentare.

12.6    Pentru a asigura calitatea optima a serviciilor și a produselor, Clientul va achiziţiona de la LA FÂNTÂNA, filtre, suporţi de pahare, piese de schimb și orice alte bunuri prevăzute prin contract sau în oferta comercială, etc.


13.    DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

13.1    Prezentele Condiţii Generale Comerciale produc efecte juridice începând cu data intrării lor în vigoare şi până  la data înlocuirii lor cu nouă versiune.

13.2    Nulitatea sau ineficacitatea unei clauze nu influenţează validitatea întregului contract sau a celorlalte clauze. În cazul în care unele prevederi ale contractului cadru sunt nule sau inefective, părţile contractante se obligă să le interpreteze conform Condiţiilor Generale Comerciale aflate în vigoare la data constatării nulităţii sau să le înlocuiască prin clauze ce corespund intereselor economice ale ambelor părţi, în conformitate cu sensul şi scopul contractului încheiat.

13.3    Orice modificare sau completare la conţinutul contractului se va efectua numai printr-un act adiţional sau anexe corespondente acestuia.

13.4    Prezentele Condiţii Generale Comerciale au fost adoptate astăzi 28.04.2017.

 

La Fantana SRL

Cristian Amza - Administrator