Condiții generale comerciale

Prezențele condiții generale completează în mod corespunzător condițiile comerciale contractuale existente între LA FÂNTÂNĂ SRL (”LA FÂNTÂNA”) şi clienții săi.

Cuprins


DEFINIȚII

DURATA

CONDIŢII DE PLATĂ, PENALIZĂRI, PREŢURI

COMANDĂ PRODUS

LIVRAREA.INSTALAREA ECHIPAMENTELOR

CUSTODIA BUNURILOR. RETURNAREA ECHIPAMENTELOR PROPRIETATEA LA FÂNTÂNA

IGIENIZARE. SCHIMB FILTRE. SERVICE

UTILIZARE ECHIPAMENTE

REPORT PRODUS

SUSPENDAREA SERVICIILOR

CONFIDENŢIALITATE. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 
 

DEFINIŢII:

 

Contract = document încheiat între LA FÂNTÂNA şi clienţii săi prin care se stabilesc drepturi şi obligaţii asumate de părţi.


Anexă = document parte integrantă a contractului semnat între părţi.


Instrucțiuni de utilizare = document explicativ care informează clientul despre metodele de utilizare ale watercoolerelor, purificatoarelor, expressoarelor şi maşinilor de cafea, dar şi produselor LA FÂNTÂNA.


Produsul = Apă de masă îmbuteliată în Bucureşti şi Apă de izvor sursă Sibiu, precum şi oricare produse din cafea aflate în oferta comercială a LA FÂNTÂNA.


Produse complementare = pahare de unică folosinţă, sirop, ceai, zahăr, alte produse.


Servicii = transport, instalare, schimb de filtre, igienizări, reparații, ozonare, etc.


Bidon = ambalaj din policarbonat cu capacitate nominală de 19 litri în care este îmbuteliat Produsul.


Cutie (bag în box) = ambalaj cu capacitate de 10 litri în care se află pungă de polietilenă alimentară cu Produsul Apă de izvor sursă Sibiu.


Doză = bidoane/cutie cu Produs.


Echipament = oricare dintre Echipamentele lăsate în folosinţa/custodia Clientului: Dozatoarele care pot fi de 3 tipuri: Watercooler, Miniwater-cooler, Carbowater-cooler; PURIFICATORUL LA FÂNTÂNA; Espressorul; Masină de cafea.


Dispozitivul de ozonare/ȘIP = un sistem inovator care igienizează automat rezervorul de apă al Echipamentului, de regulă în fiecare noapte. Programarea Dispozitivului de ozonare se va realiza de Furnizor în funcție de solicitarea Clientului, la aparatele pentru care optează instalarea Dispozitivului de ozonare.


Watercooler sau Dozator = echipament de încălzire şi răcire necesar consumului de Produs ambalat în bidon, echipament care poate fi dotat cu Dispozitivul de ozonare, în funcție de opțiunea Clientului.


Watercooler carbo = echipament de încălzire şi răcire necesar consumului de Produs cu adaos opţional de dioxid de carbon.


Miniwatercooler = echipament de încălzire şi răcire necesar consumului de Produs ambalat în Cutie.


Purificator = echipament de încălzire şi răcire, dotat cu sistem de filtrare a apei potabile, racordat la o sursă de furnizare a apei potabile, care poate fi dotat cu Dispozitivul de ozonare, în funcţie de opţiunea Clientului.


Igienizare = operaţiuni de curăţare exterioară a Echipamentelor, urmate de spălarea şi dezinfectarea interioară a componentelor care vin în contact cu apă. Igienizarea se realizează fie prin personal specializat, fie prin intermediul Dispozitivului de ozonare instalat pe Echipamente, la opţiunea Clientului.


Interval de livrare = 9.00-18.00 persoane fizice - juridice; 9.00-21.00 pentru persoane fizice în baza unui program prestabilit la semnarea contractului. Intervalul de livrare este valabil în zilele lucrătoare.


Filtru = dispozitiv care purifică apă cu ajutorul unui material filtrant.


Sistem de filtre = ansamblu de două sau mai multe filtre folosite pentru purificarea apei.


Comandă = solicitarea fermă a Clientului pentru executarea livrării de Produs, produse complementare și/sau Servicii. Această se realizează la numărul unic de telefon: 021.2007.200, sau alte numere de telefon promovate pe site www.lafantana.ro, prin contul clientului accesabil la adresa: www.lafantana.ro. Sau la comenzi@lafantana.ro, office@lafantana.ro, contact@lafantana.ro. Și/sau prin intermediul magazinului online al La Fântâna.


Cafea boabe = cafea boabe ambalată în pungă închisă ermetic, în conformitate cu specificațiile producătorului.


Monodoze de cafea = cafea măcinată și/sau alte ingrediente specifice, ambalată în recipient închis ermetic, conform producătorului, destinat preparării cafelei cu ajutorul expresorului de cafea.


Espressor/mașînă de cafea = Echipament electric, automatic, de preparare a cafelei alimentat cu apă potabilă.


Pachet complet servicii marca La Fântâna = totalitatea serviciilor asigurate de La Fântâna, cuprinzând: furnizarea Produsului/Produselor complementare, lăsarea în custodia temporară a Echipamentelor necesare consumului de Produs, transportul, instalarea, igienizarea, schimbul de filtre și service-ul Echipamentelor. Pachetele de Servicii astfel cum sunt definite prin prezențele Condiții pot fi contractate cu titlu de abonament servicii dar și cu titlu de furnizare în funcție de opțiunea Clientului.


Pachet servicii apă marca La Fântâna = totalitatea serviciilor asigurate de La Fântâna, cuprinzând: furnizarea Produsului apă marca LA FÂNTÂNA, lăsarea în custodia temporară a water-coolerelor cu/fără Dispozitiv de ozonare, a miniwater-coolerelor, carbo-watercoolerelor necesare consumului de Produs, igienizarea tuturor water-coolerelor cu/fără Dispozitiv de ozonare și a miniwater-coolerelor, transportul, instalarea, Service-ul tuturor Echipamentelor lăsate în custodie.


Pachet servicii Purificatorul La Fântâna = totalitatea serviciilor oferite de La Fântâna cuprinzând: închirierea Purificatorului La Fântâna cu/fără Dispozitiv de ozonare, a Purificatorului carbo, transportul, instalarea, Service-ul, igienizarea și schimbul de filtre pentru purificatoare, la intervalele menționate în Contract/anexe.


Pachet servicii cafea = oferirea de către furnizor a unui număr de espressoare/mașini de cafea transportul, instalarea, Service-ul igienizarea la intervalele menționate în Contract/anexe.


Client = persoană fizică, persoană fizică autorizată sau persoană juridică care a încheiat un contract cu La Fântâna şi care beneficiază de produsele şi bunurile acesteia. Clientul poate purta denumirea de ABONAT, BENEFICIAR, CUMPĂRĂTOR s.a.


Comandă = solicitarea fermă a clientului pentru executarea livrării de Produs care se poate face la numărul unic de tel 021.2007.200, prin contul clientului accesibil prin intermediul www.lafantana.ro sau la comenzi@lafantana.ro şi/sau prin intermediul magazinului online al La Fântâna.


Consum 0 (zero) = lipsa comenzilor lunare din partea clientului, în cazul contractelor de abonament. Ratare a unei livrări din culpă clientului.


Consum suplimentar = orice comandă lunară emisă de client după epuizarea cantităţii de Produs prevăzute în contractul de abonament.


Aviz de expediție = documentul care atestă livrarea Produselor și/sau prestarea serviciilor. La primirea produselor/ulterior prestării serviciilor avizul va fi confirmat de client fie prin semnătură, fie prin transmiterea codului pin reprezentantului La Fântâna, situație în care pe aviz va apărea mențiunea „confirmat cu PIN”.


Factură = act justificativ în care se consemnează cantitatea, prețul, tipul mărfurilor şi serviciilor cumpărate sau expediate. Poate să substituie documentul de însoțire a mărfii.


S.T.I. = solicitare de transport şi instalare echipamente care conține și procesul verbal.


S.R.E. = solicitare de retragere echipamente care conține și procesul verbal.


Notă tehnică de igienizare (N.T.I.) = document tipizat emis de către Furnizor ce se utilizează pentru operaţiuni de igienizare echipamente.


Notă tehnică de reparative (N.T.R.) = document tipizat emis de către furnizor ce se utilizează pentru efectuarea reparațiilor echipamentelor, în document se înscriu piesele sau reperele înlocuite.


Notă tehnică de schimb filtre (N.T.S.F.) = document tipizat emis de către furnizor ce se utilizează pentru efectuarea schimbului de filtre, în document se înscriu filtrele înlocuite.

 

DURATA.

 

Durata minimă a serviciilor prestate cu titlu de abonament (”Perioada iniţială obligatorie”), este de 12 luni şi se prelungeşte automat cu perioade egale cu perioada iniţială obligatorie, dacă niciuna dintre părţi nu notifică intenţia să de a înceta Contractul prin mijloace care asigură confirmarea de primire. Perioada obligatorie se calculează începând cu dată semnării contractului.

 

CONDIŢII DE PLATĂ, PENALIZĂRI, PREȚURI

 

Factură se emite lunar până la sfârşitul lunii în curs, indiferent de cantitatea de Produs comandată. Pentru anumite servicii LA FÂNTÂNA poate decide că modalitatea de facturare şi de plată să fie efectuată în mod diferit (e.g. la două luni, etc), caz în care se vor aplică dispoziţiile specifice ale contractului negociat.


Dacă livrările dintr-o lună depăşesc cantitatea de Produse livrată din cadrul abonamentului, LA FÂNTÂNA, pe lângă factură lunară pentru abonament, va emite o factură suplimentară pentru cantitatea comandată în plus, această cantitate fiind denumită Consum suplimentar.


LA FÂNTÂNA va putea modifică preţurile și/sau valorile din contract. Clienții care nu sunt de acord cu modificările intervenite, au dreptul de a denunța unilateral contractul/contractele existent/existente între cele două părţi printr-o notificare cu confirmare de primire, fără însa a avea dreptul de a cere sau obţine despăgubiri sau daune interese. Încetarea contractului pentru motivele mai sus prevăzute, duce la aplicarea prevederilor referitoare la obligaţiile părţilor în cazul încetării raporturilor contractuale.


Transmiterea facturilor. Pentru că susținem digitalizarea și protejarea mediului înconjurător, LA FÂNTÂNA expediază Clienţilor factură pe adresa de e-mail menționată în contract și/sau prin diverse alte metode legale de expediţie. LA FÂNTÂNA poate decide oricând, în mod unilateral, schimbarea modalității de expediere a facturii, fără obligaţia de a notifica Clientul despre acest lucru. LA FÂNTÂNA nu răspunde de neprimirea facturii de către Client din motive neimputabile LA FÂNTÂNA.


La cerere, clientul poate primi facturile prin poștă/livrator și va achita tariful pentru acest serviciu în cuantum de 2.5 lei / factură + TVA.


Acceptarea facturilor.Având în vedere natură serviciilor furnizate de LA FÂNTÂNA, Clientul are obligația de a se interesa cu privire la sumele de plată calculate în conformitate cu clauzele contractului şi de a le achita în timp util. CLIENTUL care nu a primit factură nu este exonerat de plata sumei indicate, ci poate solicită o recomunicare a acesteia. Astfel, acesta va putea adresa departamentului Customer Service la numărul 021.2007.207 (departamentul sesizări ), orice reclamaţii cu privire la modalitatea de facturare, la cerere putând primi prin email o copie scanată a facturii.


Factură emisă de LA FÂNTÂNA va fi acceptată expres sau tacit de către Client. Factură necontestată în termen de 7 zile de la dată emiterii este considerată acceptată la plată în mod irevocabil de către Client.


Termen de plată. Achitarea contravalorii facturilor se va efectua în maxim 7 zile de la dată emiterii acestora. Pentru eventualele cantităţi suplimentare abonamentului și alte servicii prestate în timpul lunii, termenul de plată este identic cu cel menţionat în cuprinsul contractului.


Preţ. Curs valutar. LA FÂNTÂNA calculează preţurile abonamentelor și chiriilor în Lei, în funcţie de cursul de vânzare RON/EURO/alte monede, comunicat de ING Bank, valabil pentru ziua de întâi (01) a fiecărei luni, după ora 14, pe site-ul www.ingonline.com/ro. Pentru contractele de furnizare Produse, se va aplică cursul comunicat de ING Bank pe site-ul www.ingonline.com/ro, valabil pentru ziua emiterii facturii.


În cazul altor servicii desfăşurate pe parcursul unei luni de abonament (de exemplu dar fără a ne limita la, schimbul de filtre, igienizare, consum suplimentar, etc.) cursul de vânzare RON/EURO/alte monede, comunicat de ING Bank va fi cel din ziua emiterii facturii pe site-ul www.ingonline.com/ro, la ora 14:00.


Indexarea preţurilor. Beneficiarul este de acord că LA FÂNTÂNA să indexeze preţurile negociate la semnarea contractului în RON, în cazul unor modificări semnificative ale pieţei (fluctuației cursului de schimb RON/EURO cu +/- 5%, faţă de valoarea înregistrată de Euro de la dată semnării contractului) sau a creșterii preţurilor unor materii prime și combustibili.


Penalitaţi de întarziere. LA FÂNTÂNA își rezervă dreptul de a solicită penalități de 0,15% pe zi, începand din a 25-a zi de întarziere (25 de zile după dată scadentă a facturii, conform contractului). Totalul penalităţilor pentru întârziere, prevăzute mai sus, poate depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.


Imputaţia Plaţii. În cazul în care Clientul va înregistra sume restante, acesta declară că este de acord că imputația plății să se facă cu prioritate asupra penalităților, a debitelor mai vechi și apoi asupra obligației a cărei scadenţă s-a împlinit mai recent.

 

COMANDĂ PRODUS

 

Pentru executarea livrării de Produse, Clientul va solicita în mod ferm cantitatea alocată prin abonament. În plus, acesta poate solicita şi alte bunuri şi servicii prevăzute în contract sau oferta La Fântâna. Solicitarea fermă se va realiza la numărul unic de tel 021.2007.200 sau alte numere de telefon promovate pe site www.lafantana.ro, prin contul clientului accesabil la adresa: www.lafantana.ro, sau la comenzi@lafantana.ro, office@lafantana.ro, contact@lafantana.ro precum și prin intermediul magazinului online.


În cazul în care Clientul nu a primit cantitatea comandată din culpa sa, va plăti obligatoriu contravaloarea abonamentului lunar, iar produsele neconsumate din cantitatea alocată lunar, vor fi reportate pentru luna următoare, dar nu mai mult de data expirării unei perioade de 6 luni.


Lansarea de comenzi sau acceptarea mărfurilor de către Client, după ce a fost notificat, reprezintă acceptul său expres cu privire la noile prețuri sau valori, ce urmează să se aplice de la data indicată în notificare.


LA FÂNTÂNA își rezervă dreptul de a stabili unilateral, o limită de credit cu privire la comenzile de livrare produse extra-abonament, urmând a le onora numai în conformitate cu limita astfel stabilită.

 

LIVRAREA. INSTALAREA Echipamentelor

 

LA FÂNTÂNA va efectua livrările în urma acceptării comezilor, dar numai în limita stocurilor disponibile. Livrarea se va efectua în zilele lucrătoare, în Intervalul de Livrare. În situaţii speciale LA FÂNTÂNA poate opta pentru modificarea orarului de livrare.


Documente asociate livrărilor: LA FÂNTÂNA va emite lunar factura fiscală, iar livrările de Produs se vor efectua în baza facturilor şi a Declarației de Conformitate/ avizului de însoţire a mărfii ce va fi confirmat de client fie prin semnatură, fie prin transmiterea codului PIN reprezentantului La Fântâna, după caz.


LA FÂNTÂNA se obligă să livreze Produsul conform Declarației de conformitate fiind garantat până la momentul desigilării Produselor de către Beneficiar. Ulterior desigilării Produselor de către Client, FURNIZORUL nu poate garanta calitatea Produsului în eventualitatea intervenţiei defavorabile a unor factori externi sau în cazul folosirii neconforme Instrucţiunilor de utilizare, de exemplu, dar fără a ne limita la: expunerea Produselor la razele soarelui, neconsumarea Produsului în termen de 3 săptămâni de la desigilare, depozitarea Produsului în condiţii neigienice, neigienizarea mâinilor înainte de desigilarea dozelor, etc.


Beneficiarul este obligat să respecte întocmai Instrucțiunile Generale de Utilizare a echipamentelor. Acestea pot fi consultate la www.lafantana.ro sau în extras, aplicate pe fiecare Echipament în parte. În caz contrar, LA FÂNTÂNA este exonerată de orice răspundere.


În situația în care Clientul refuză în mod nejustificat instalarea produselor contractate, și/sau instalarea nu se efectuează din motive neimputabile LA FÂNTÂNA, atunci aceasta din urmă este exonerată de orice răspundere, iar contractul încheiat de către părți încetează de drept, fără a fi necesară notificarea prealabilă sau punerea în întârziere. Încetarea contractului intervine prin pact comisoriu fără intervenția instanțelor de judecată și fără alte formalitați prealabile.


LA FÂNTÂNA are obligaţia de a preda Echipamentele în stare conformă de folosinţă, potrivit destinaţiei acestora, consemnată printr-un proces verbal de predare-primire. Odată cu predarea - primirea Echipamentelor se face şi instructajul de folosinţă al acestora.

 

Condiții de livrare în cazul Pachetului de servicii apă marca LA FÂNTÂNA

 

Livrarea Produsului apă marca LA FÂNTÂNA îmbuteliată în bidoane de 19 litri se poate face numai prin schimbul ambalajului gol cu cel plin.


Clientul va achita contravaloarea bidoanelor, devenind proprietarul acestora, urmând că la încetarea contractului acestea să poată fi răscumpărate de către LA FÂNTÂNA, la cererea Clientului, conform preţului de achiziţie, cu condiţia ca acestea să se afle în stare normală de uzură.


Clientul are obligaţia de a stoca bidoanele de apă în spaţii curate înainte şi după folosire, precum şi de a nu îndepărta dopul de protecţie. Clientul este obligat să refuze primirea bidoanelor cu Produs care nu au sigiliul specific LA FÂNTÂNA.


În cazul în care bidoanele goale sunt deteriorate de Client, fie din punct de vedere funcţional şi estetic, fie din punct de vedere alimentar, agentul de livrare va refuza preluarea acestora întocmind un proces verbal în acest sens. De asemenea, LA FÂNTÂNA poate refuza să primească la schimb şi bidoanele care nu mai au aplicat dopul de protecţie, întocmind proces-verbal în acest sens.


Dacă, la data livrării bidoanelor cu Produs, Clientul nu restituie Furnizorului numărul de bidoane goale conforme pentru a se efectua schimbul de plin cu gol, conform comenzii, Furnizorul își rezervă dreptul să factureze bidoanele goale nerestituite.


 

CUSTODIA BUNURILOR. RETURNAREA ECHIPAMENTELOR PROPRIETATEA FURNIZORULUI. FACTURAREA CONTRAVALORII ACESTORA

 

După semnarea contractului, LA FÂNTÂNA va lăsa în custodia temporară a CLIENTULUI Echipamente necesare desfăşurării obiectului contractului.


FURNIZORUL îşi păstrează permanent proprietatea asupra Echipamentelor şi oricăror altor bunuri pe care le-a transferat Clientului, cu caracter temporar, pentru executarea prezentului Contract.


În caz de încetare a Contractului din orice motiv (neplata facturilor scadente, neatingerea pragului de consum menționat în contracte, etc), Furnizorul își rezervă dreptul de a trimite Clientului la adresa să de email o notificare pentru ridicarea oricăror Echipamente proprietatea Furnizorului. Notificarea va menționa data la care Furnizorul își rezervă dreptul de a ridica Echipamentele de la locația de instalare a Clientului.


Dacă din orice motiv predarea Echipamentelor nu are loc la termenul programat, acțiunea de retragere a Echipamentelor precum și orice reprogramare, conform celor de mai sus, va fi repetată o singură dată.


Dacă în urmă celor 2 acțiuni de preluare a Echipamentelor acestea nu ajung în posesia Furnizorului, din motive independente de voința Furnizorului, Clientul se obligă să returneze Echipamentele în termen de 3 zile lucrătoare de la ultima acțiune de retragere, la unul din punctele de lucru ale Furnizorului, în timpul programului de lucru 9.00 -17.00.


Dacă în termen de 3 zile lucrătoare de la ultima acțiune de retragere a Furnizorului Clientul nu returnează Echipamentele, Furnizorul își rezervă dreptul de a factură contravaloarea de despăgubire a acestora specificată în contracte și/sau procese-verbale de instalare. Factura reprezentând contravaloarea de despăgubire a va fi trimisă Clientului pe email la adresa menționată de Client în Contract.


Împiedicarea FURNIZORULUI, indiferent de situaţie de către Client, de a reintra în posesia Echipamentelor sau a oricăror altor bunuri pe care le-a primit, că urmare a încetării, indiferent de motiv, a prezentului Contract, constituie abuz de încredere şi se pedepseşte în consecinţă. Într-o asemenea situaţie, Clientul va achita cu titlu de despăgubiri contravaloarea lor.

 

IGIENIZARE

 

LA FÂNTÂNA va efectua igienizările Echipamentelor în conformitate cu prevederile contractuale, fie prin intermediul personalului specializat fie prin intermediul Dispozitivului de ozonare, după caz. De asemenea, LA FÂNTÂNA va asigura igienizari suplimentare, contra cost, la solicitarea Clientului.


Dacă Clientul omite sau refuză efectuarea igienizărilor ori refuză accesul personalului LA FÂNTÂNA, în vederea efectuării igienizărilor, LA FÂNTÂNA va fi exonerată de orice răspundere privind calitatea serviciilor prestate.

 

UTILIZARE ECHIPAMENTE

 

Având în vedere că pe toată durata contractului Clientul întrebuințează Echipamentele primite în custodie temporară, acesta va utiliza în mod responsabil aparatele, iar pentru menținerea acestora la parametrii standard de utilizare, le va alimenta cu Produsul marca LA FÂNTÂNA sau cu produsele comercializate de această. Pentru Espressoarele de cafea, Clientul este obligat să folosească apă potabilă.


În cazul încălcării clauzei de mai sus, LA FÂNTÂNA este exonerată de orice răspundere privind calitatea oricăror produse sau servicii furnizate prin prezentul contract, iar Clientul înțelege și acceptă fără rezerve faptul că alimentarea cu alte produse, nefurnizate sub prezentul contract, va conduce la funcționarea aparatelor la parametrii negarantați de LA FÂNTÂNA. O astfel de utilizare conduce automat la deteriorarea aparatelor, precum și la pierderea oricăror tipuri de garanții oferite prin prezentul contract, precum și posibilitatea LA FÂNTÂNA de a solicita rezilierea contractului.


Pentru verificarea respectării prezentului capitol, LA FÂNTÂNA îşi rezervă dreptul de a verifica prin sondaj echipamentele și sistemul de contorizare al acestora, va preleva probe de apă din water-cooler şi din bidon în prezenţa unui laborant al LA FÂNTÂNA, precum şi a unei terţe persoane autorizate. Acestor probe li se vor efectua analizele specifice verificării componenţei fizico-chimice proprii Produsului « apă marca LA FÂNTÂNA », iar în caz că se va constată că au fost utilizate alte produse sau apă din bidon nu corespunde caracteristicilor de componenţă fizico-chimică mai sus menţionate, Clientul va fi obligat la suportarea cheltuielilor ocazionate de efectuarea analizelor și totodată va despăgubi LA FÂNTÂNA cu suma de 300 de Euro, sumă ce reprezintă cheltuieli privind aducerea aparatului în stare de funcționare optimă.


De asemenea, orice prelevare a probelor de apă, efectuată la iniţiativa Clientului, se va efectua numai în prezenţa obligatorie a unui reprezentant al LA FÂNTÂNA încheindu-se astfel un Proces Verbal de Prelevare Probe. Procesul verbal va fi semnat în mod obligatoriu de către ambele păţi. Încălcarea acestor prevederi exprese înlătură orice răspundere a LA FÂNTÂNA.


În cazul solicitării de prelevare de probe, Clientul nu are dreptul de a modifica locul de amplasare al water-coolerului până la sosirea reprezentantului LA FÂNTÂNA, fiindu-i interzisă şi schimbarea bidonului aflat pe dispozitiv sau sursă de alimentare.


Pentru a asigura calitatea optimă a serviciilor și a produselor, Clientul va achiziţiona de la LA FÂNTÂNA, filtre, piese de schimb și orice alte bunuri prevăzute prin contract sau în oferta comercială, etc.


Clientul este obligat să anunţe imediat LA FÂNTÂNA la numărul de telefon 021.2007.207, orice deteriorare survenită asupra Echipamentelor şi să nu intervină în nici un fel în vederea remedierii deteriorării. Echipamentele vor fi deconectate imediat de la sursă de energie electrică până la sosirea personalului calificat al LA FÂNTÂNA pentru service. Încălcarea prevederilor de mai sus exonerează LA FÂNTÂNA de orice răspundere.


Clientul este obligat să întrerupă alimentarea cu energie electrică a Echipamentelor, în cazul părăsirii locului de instalare, pe o perioadă mai mare de 24 de ore.


LA FÂNTÂNA este exonerată de orice răspundere în cazul oricăror incidente survenite Clientului sau oricărei persoane care utilizează echipamentele în cadrul locației de instalare, că urmare a manevrării şi/sau utilizării necorespunzătoare a aparatelor, ce contravine instructajului de utilizare efectuat la instalare sau a Instrucțiunilor Generale de utilizare a echipamentelor.


Apă potabilă ce alimentează Purificatorul şi care provine din reţeaua de furnizare a apei potabile a Clientului, trebuie să întrunească condițiile Legii 458/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Clientul nu va permite folosirea Echipamentelor de către minorii sub 12 ani, persoane fără discernământ, persoane cu dizabilități fizice grave, persoane cu interdicții medicale stabilite la produsele ce conțin cafea sau derivate ale acesteia, etc. Încălcarea prevederilor de mai sus exonerează LA FÂNTÂNA de orice răspundere.


La semnarea contractului, Clientul va putea achiziţiona bunuri ce vor putea fi răscumpărate la încetarea contractului de către LA FÂNTÂNA, conform preţului de achiziţie, cu condiţia că acestea să se afle în stare normală de folosinţă şi cu gradul normal de uzură al unei folosinţe conform Instrucţiunilor Generale de Utilizare.


LA FÂNTÂNA va instala Echipamentele conform locaţiilor specificate de către Beneficiar în Anexele contractului. Clientul nu are dreptul de a reloca echipamentele deja instalate fără încunoștiințarea, acordul şi intervenţia LA FÂNTÂNA. Încălcarea prevederilor de mai sus exonerează LA FÂNTÂNA de orice răspundere, Clientul fiind obligat să despăgubească LA FÂNTÂNA cu valoarea acestora prevazută în Contracte şi/sau Procesele-verbale de predare-primire.


Beneficiarul este obligat să asigure accesul personalului calificat al LA FÂNTÂNA la fiecare aparat instalat în vederea efectuării verificărilor, reparațiilor și igienizărilor. În cazul în care doreşte relocarea echipamentului instalat, Beneficiarul va anunţa în scris LA FÂNTÂNA cu cel puţîn 3 zile înainte de dată solicitată.


LA FÂNTÂNA se obligă să remedieze în cel mai scurt timp cu putinţă eventualele defecţiuni intervenite în funcţionarea Echipamentelor, că urmare a situaţiilor intervenite conform prevederilor contractuale sau că urmare a situaţiilor intervenite în perioada de garanţie, pe cheltuiala să, cu excepţia cazului în care defecţiunea se datorează culpei Clientului.


Clientul va asigura gratuit un spaţiu în vederea instalării Echipamentelor asigurând pentru acestea accesul în mod gratuit la utilităţile necesare pentru bună funcționare a acestora (de exemplu, dar fără a ne limita la, posibilitatea racordării la reţeaua electrică de 220V/50Hz, asigurând obligatoriu împământare, reţeaua de apă potabilă, etc.). Spaţiul asigurat va fi un loc igienic şi care să corespundă Instrucţiunilor Generale de Utilizare.


Clientul are obligăţia de a întrebuinţa Echipamentele că şi un bun proprietar, conform destinaţiei acestora. Încălcarea acestor prevederi de mai sus exonerează LA FÂNTÂNA de orice răspundere. Dacă Echipamentele sunt deteriorate din culpă exclusivă a Clientului, acesta va suporta integral costurile reparaţiilor ce vor fi facturate de către LA FÂNTÂNA.


Este strict interzisă schimbarea buteliilor de dioxid de carbon de către Client sau de către orice terţă persoană, cu excepţia departamentului de service LA FÂNTÂNA. Încălcarea acestei clauze exonerează de orice răspundere LA FÂNTÂNA şi conduce automat la rezilierea de drept a contractului, retragerea carbo-coolerului şi facturarea către Client a contravalorii prejudiciului cauzat precum și eventualelor penalități sau despăgubiri.


LA FÂNTÂNA este exonerată de orice răspundere în cazul oricăror incidente survenite CLIENTULUI ca urmare a manevrării şi utilizării necorespunzătoare ce contravine instructajului de utilizare efectuat la instalarea echipamentelor.


LA FÂNTÂNA îşi rezervă dreptul de a retrage imediat Echipamentele dacă Clientul nu îşi achită la timp facturile sau nu îşi respectă obligaţiile contractuale. Retragerea poate opera şi în cazuri de fraudă sau de furnizare de date eronate.

 

REPORT PRODUS

 

Dozele cu Produs şi/sau cafeaua neconsumate din cantitatea inclusă în abonament vor putea fi reportate pentru luna următoare de abonament dar nu mai mult de 6 (şase) luni. În fiecare lună se va actualiza cantitatea reportată şi se va şterge din urmă cantitatea reportată şi necomandată astfel încât Clientul va rămâne în orice moment cu o cantitate reportată pe o perioadă maximă de 6 (şase) luni. Dozele cu Produs şi/sau cafeaua reportate vor putea fi comandate numai după ce s-au consumat cantităţile incluse în abonamentul din perioada respectivă. CLIENTUL nu va fi exonerat de la plata contravalorii abonamentului lunar pentru situaţia în care acesta va avea consum 0 (zero) sau cantitatea comandată va fi mai mică decât cantitatea contractată.


În cazul încetării contractului din culpă sau la iniţiativa CLIENTULUI, acesta va pierde întreaga cantitate reportată.

 

SUSPENDAREA SERVICIILOR

 

Pe durata contractului LA FÂNTÂNA poate suspenda serviciile de livrare în mai multe situaţii:


- Dacă Clientul depăşeşte termenul de plată al facturii scadente cu mai mult de 30 de zile;

- Dacă se descoperă că datele de identificare/contact ale Clientului nu mai corespund cu cele declarate iniţial la semnarea contractului, Clientul având obligaţia să anunţe LA FÂNTÂNA în termenul de 5 zile de la modificarea datelor sale de identificare/contact;

- Dacă Clientul nu va permite accesul personalului autorizat al LA FÂNTÂNA în vederea efectuării livrărilor sau a igienizărilor conform contractului sau a efectuării constatărilor;

Pe durata prelevării de probe, dacă este cazul.

 

CONFIDENŢIALITATE

 

Părţile înţeleg să respecte confidenţialitatea contractelor semnate. Acestea nu vor dezvălui date privind conţinutul contractelor, nu vor comunica în public date sau informaţii referitoare la activităţile acestora, decât dacă acestea sunt cerute de către autorităţi pe cale oficială sau legea o dispune imperativ. Clientul înţelege şi acceptă că orice încălcare a obligaţiilor de păstrare a confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial, creează prejudicii LA FÂNTÂNA, urmând că, în funcţie de mărimea şi întinderea acestora, Clientul să poată fi tras la răspundere.


Orice sesizare, eveniment, comunicare va avea un caracter strict confidenţial şi părţile vor depune eforturile necesare în vederea respectării caracterului confidenţial.


Modificarea datelor de identificare a Clientului, precum şi schimbarea adreselor şi/sau a telefoanelor, e-mail, etc. se vor notifica către LA FÂNTÂNA în termen de 5 zile de la schimbare, eventualele consecințe produse de lipsa notificării vor fi suportate de partea în culpă.


Prelucrarea datelor cu caracter personal. Clientul îşi da acordul în scris să i se prelucreze datele personale în scop de marketing şi/sau să-i fie cesionate către terţi. Acordul îşi va produce efectele de la data înregistrării primirii acestuia de către LA FÂNTÂNA.


Persoanele fizice au conform legislației aplicabile următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei.

 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 

Clientul declară pe propria răspundere că se află în stare de funcționare și nu se află, în cel puțîn una din situațiile următoare, la data semnării contractului: societatea nu este în curs de radiere sau radiată, activitatea societății nu este temporar suspendată/intreruptă, nu a fost declarată/dispusă starea de faliment, nu are sediul social expirat, nu are cartea de identitate expirată (în cazul persoanelor fizice).


În cazul în care datele de identificare furnizate de Client nu sunt conforme sau situația să nu corespunde celor de mai sus, contractul nu va fi executat de Furnizor până la remedierea exactă a obligațiior asumate, fără ca primul să poată pretinde despăgubiri; Dacă această situație depășește 30 de zile lucrătoare, contractul încetează de plin drept.


Prezentele Condiţii Generale Comerciale produc efecte juridice începând cu data intrării lor în vigoare şi până la data înlocuirii lor cu nouă versiune.


Nulitatea sau ineficacitatea unei clauze nu influenţează validitatea întregului contract sau a celorlalte clauze. În cazul în care unele prevederi ale contractului cadru sunt nule sau inefective, părţile contractante se obligă să le interpreteze conform Condiţiilor Generale Comerciale aflate în vigoare la data constatării nulităţii sau să le înlocuiască prin clauze ce corespund intereselor economice ale ambelor părţi, în conformitate cu sensul şi scopul contractului încheiat.


Orice modificare sau completare la conţinutul contractului se va efectua numai printr-un act adiţional sau anexe corespondențe acestuia.


Prezentele Condiţii Generale Comerciale au fost adoptate astăzi, 30.09.2020.

La Fântâna SRL

Cristian Amza – Administrator