Nota de informare

În calitate de operator de date cu caracter personal, LA FANTANA SRL, persoană juridică română, cu sediul social în București, Bulevardul Gării Obor, nr. 8C, sector 2, inregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr J40/1198/2016 având cod unic de înregistrare RO35534516, are obligația de a respecta prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”Regulamentul GDPR” sau ”GDPR”) care se aplică începând cu data de 25 mai 2018.

 

Astfel, pentru informarea ta te rugăm să ai în vedere:

 

1. Temeiul prelucrării

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR, temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele tale personale constă în consimțământul tău.

Consimțământul este oferit în baza art. art.2, alin. (11), art. 6, alin (1), litera a), art. 7 și art. 8 din Regulamentul European. Te informăm că îți poți retrage oricând consimțământul privitor la profilarea ta de către La Fântâna.

Astfel, doar în măsura în care ești de acord și îți exprimi consimțământul, La Fântâna poate efectua această prelucrare.

 

2. Categoriile de date personale prelucrate. Scopurile prelucrării datelor personale

 

La Fântâna prelucrează datele cu caracter personal în vederea îndeplinirii unor scopuri determinate, explicite și legitime. Scopul prelucrării îl reprezintă  monitorizare a activităților (profilare) și interacțiune cu site-urile La Fântâna în vederea primirii celor mai bune oferete și comunicări din partea La Fântâna.

Datele cu caracter personal prelucrate constau în: e-mail, număr de telefon, nume, prenume, sex, data nașterii, oraș, județ, adresa IP (inclusiv posibila locație), browser, order ID, cod de reducere, valoare reducere, cost transport, valoare totală comandă, preț individual produse comandate, variații de produs, produse, device, OS, IP location, timestamps legate de vizitarea paginii, vizitare pagină, vizitare categorie, vizitare brand, click pe poză, mouse over cart, mouse over price, scroll up, scroll down, add to cart, remove from cart, selectare variație, add to wishlist.

 

3. Durata prelucrării datelor cu caracter personal colectate

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe o durată de timp necesară în vederea atingerii scopurilor detaliate mai sus. Datele vizitatorilor vor fi stocate timp de 2 luni, iar cele ale utilizatorilor înregistrați sau clienților timp de 3 ani.

 

Securitatea prelucrării

 

La Fântâna asigură securitatea prelucrării datelor tale prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate. De asemenea, te vom informa, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care o eventuală încălcare a securității datelor este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile tale, cu excepția cazurilor indicate în art. 34 din Regulamentul GDPR.

Mai mult, te asigurăm că depunem toate eforturile pentru a asigura confidențialitatea și securitatea datelor tale cu caracter personal chiar și atunci când le divulgăm către alte entități.

 

Drepturile de care beneficiezi în calitate de persoană vizată

 

În calitate de persoană vizată, conform Regulamentului GDPR, beneficiezi de următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat cu privire la toate aspectele esențiale ale prelucrării de date;

Dreptul de a-ți retrage consimțământul, retragerea consimțământului neafectând legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragere;

Dreptul de acces la datele prelucrate și alte informații, conform prevederilor legale;

Dreptul de a obține rectificarea și/sau completarea datelor personale, fără întârzieri nejustificate;

Dreptul de a obține ștergerea datelor personale, fără întârzieri nejustificate, în cazurile prevăzute de lege (de exemplu, atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate);

Dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile prevăzute de lege (de exemplu, atunci când contești exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea datelor);

Dreptul de a obține notificarea destinatarilor privind rectificarea sau ștergerea datelor personale sau cu privire la restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate pentru operator;

Dreptul la portabilitatea datelor, în sensul în care poți obține de la noi datele pe care le prelucrăm într-un mod structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, în scopul de a transmite lor altui operator, conform prevederilor legale.

Dreptul la opoziția prelucrării datelor din motive legate de situația ta particulară, în temeiul interesului legitim al operatorului;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, în afara excepțiilor prevăzute de art. 22 din Regulament.

Dreptul de a depune o plângere în fața Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Dreptul la formula o cale de atac, în fața instanțelor de judecată din România.

 

Cum pot fi exercitate efectiv drepturile de care beneficiezi

 

Pentru a exercita oricare dintre drepturile anterior indicate sau pentru a adresa orice întrebare legată de prelucrarea datelor tale cu caracter personal, poți transmite solicitarea prin email sau prin poștă folosind detaliile de contact de mai jos:

În atenția: Responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal

La Fântâna cu adresa de corespondență în Bulevardul Gării Obor, nr. 8C, sector 2, sau

Email: protectiadatelor@lafantana.ro

Vom depune toate eforturile pentru a răspunde cât mai prompt, complet și în orice caz în cel mult o luna de la primirea întrebărilor și solicitărilor tale, pentru a-ți asigura drepturile de care beneficiezi. Totuși, te rugăm să ai în vedere că această perioada poate fi prelungită cu două luni atunci când complexitatea și numărul cererilor o impune.