Prelucrarea datelor cu caracter personal

Confidențialitatea datelor și încrederea dumneavoastră sunt importante pentru La Fântâna, unde respectăm intimitatea și dreptul la protecția datelor cu caracter personal ale vizitatorilor, clienților, potențialilor clienți, angajaților, potențialilor angajați și colaboratorilor noștri, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu. Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale La Fântâna.

Tratăm cu seriozitatea această temă, iar prin prezența politică dorim să vă informăm cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, să asigurăm transparență în ceea ce privește prelucrările de date incidente și dreptul de a decide singuri asupra modului în care sunt folosite informațiile pe care ni le comunicați.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării următoarelor pagini de internet https://lafantana.ro/; kafune.ro

Începând cu data de 25 mai 2018 baza legală o constituie Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”Regulamentul”) și legislația secundară.

De asemenea, menționăm că vom utiliza toate datele și documentele pe care ni le transmiteți exclusiv în scopul pentru care ne-au fost transmise, în conformitate cu informațiile furnizate în această politică.

Din acest motiv, vă informăm despre datele pe care le colectăm, despre motivul pentru care aceste date ne sunt necesare și despre modul în care vă puteți opune colectării și prelucrării datelor.

 

1. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016, La Fântâna, își asumă că datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-urilor care fac parte din Grupul La Fântâna precum: https://lafantana.ro/ și kafune.ro și serviciului de call center, să fie prelucrate cu respectarea următoarelor principii:

 

1. Legalitate, echitate şi transparenţă – datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de Persoană Vizată;

2. Limitări legate de scop – datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

3. Reducerea la minim a datelor – datele sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

4. Exactitate - datele sunt exacte și actualizate, iar atunci când sunt inexacte vor fi șterse sau rectificate fără întârziere, considerând scopurile pentru care sunt prelucrate;

5. Limitări legate de stocare - datele sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezervă punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate;

6. Integritate și confidențialitate – datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare;

7. Responsabilitate – datele vor fi prelucrate cu respectarea principiilor sus-menționate, iar La Fântâna își asumă responsabilitatea de a demonstra conformitatea prelucrării.

 

2. Ce date colectăm și cum le prelucrăm?

 

Prin navigarea și utilizarea paginii noastre web și/sau a serviciului nostru de call center, în funcție de specificul și scopul fiecărei prelucrări, intrăm în contact cu datele dumneavoastră cu caracter personal, date pe care le folosim conform descrierilor de mai jos, în cadrul cărora ne vom referi, conform art. 13 din Regulament, la (a) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, (b) temeiul juridic al prelucrării; (c) categoriile de date cu caracter personal vizate; (d) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz; (e) dacă este incident transferul de date cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță UE sau o organizație internațională; (f) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (g) drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată de prelucrare.

 

A. Newsletter

 

Cu scopul publicitar de a vă informa cu privire la noutățile, acțiunile, evenimentele, serviciile și produsele similare La Fântâna și brandurilor deținute de aceasta și de a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, colectăm adresa dumneavoastră de e-mail întemeindu-ne pe consimțământul dumneavoastră expres, exprimat prin bifarea activă a căsuței de accept, ca temei juridic de prelucrare a datelor cu caracter personal. Datele furnizate prin abonarea la newsletter vor fi transferate către partenerul nostru contractual care oferă servicii de direct mailing în beneficiul La Fântâna. Vă puteți retrage oricând consimțământul prin accesarea link-ului pus la dispoziție în fiecare e-mail de comunicare comercială, iar o atare retragere va avea efecte pentru viitor. Datele colectate vor fi păstrate până la data la care vă veți retrage consimțământul privind primirea de comunicări comerciale din partea La Fântâna

 

B. Contact

 

Cu scopul de a putea comunica cu dumneavoastră și a vă răspunde solicitărilor, în cadrul secțiunii Contact vă colectăm, întemeindu-ne pe interesul legitim sau pe executarea contractului ca temeiuri juridice de prelucrare a datelor cu caracter personal, date precum numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, care vor fi prelucrate intern de către colegii noștri în măsură să vă ofere cele mai potrivite răspunsuri la solicitările dumneavoastră. Datele colectate vor fi păstrate pe durate de timp diferite, în funcție de conținutul solicitării dumneavoastră și de nevoia concretă și de obligațiile legale sau contractuale de a deține aceste date.

 

C. Cariere

 

Cu scopul de a ne mări echipa în funcție de locurile de muncă vacanțe în cadrul La Fântâna și întemeindu-ne pe interesul legitim ca temei juridic de prelucrare a datelor cu caracter personal, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal menționate în CV, care se pot referi la nume, prenume, adresă poștală, adresă e-mail, număr de telefon, data nașterii, educație, pregătire profesională, preferințe, trăsături de caracter, pasiuni, care vor fi prelucrate în cadrul La Fântâna de către departamentul de Resurse Umane.

Datele colectate vor fi păstrate pe durata procesului de recrutare, urmând a fi șterse la momentul în care procesul de recrutare se încheie fără ca să fiți declarat admis(ă) și să deveniți astfel un coleg al echipei La Fântâna.

 

D. Navigarea pe site

 

Cu scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră privind navigarea pe site-ul nostru, dar și a produselor și serviciilor noastre, dorim să vă oferim posibilitatea de a lua o decizie informată în ceea ce privește utilizarea sau blocarea fișierelor de tip cookie, cu excepția cazului în care acestea sunt strict necesare pentru a asigura funcționalitatea tehnică a website-ului.

Fișierele de tip cookie sunt mici fișiere text în care pot fi stocate date personale. Notificarea noastră privind protecția datelor are ca scop informarea corectă și completă a utilizatorilor website-ului cu privire la colectarea și procesarea datelor, inclusiv cu privire la paginile care folosesc fișiere de tip cookie, astfel încât utilizatorii să poată lua o decizie informată corespunzător.

Astfel, în această secțiune vă informăm despre tipul și scopul utilizării fișierelor de tip cookie pe paginile website-ului nostru. Folosirea site-ului nostru este, în general, posibilă fără fișierele de tip cookie, cu excepția cazului în care acestea au scop tehnic, sunt necesare.

Pentru informații suplimentare inclusiv privind durata de stocare a acestor tipuri de date, accesați secțiunea Politica de utilizare Cookie-uri.

 

E. Contul meu

 

Cu scopul de a avea acces la platforma Contul meu, de a plasa și gestiona comenzile adresate, precum și pentru a derula relația contractuală cu La Fântâna, prin accesarea Contului meu vă colectăm, întemeindu-ne pe executarea contractului ca temei juridic de prelucrare a datelor cu caracter personal, date precum numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de client, date care vor fi prelucrate intern de către colegii responsabili de gestionarea relației cu clienții La Fântâna.

Datele cardului de plată al Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către www.lafantana.ro , ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare ale cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat anterior introducerii datelor.

Datele colectate vor fi păstrate până la încetarea relației contractuale și încă o perioadă suplimentară de 10 ani ulterior încetării relației contractuale, din motive contabile și de exercitare a drepturilor legale, în cazul în care acest lucru ar fi necesar.

Totodată menționăm că site-ul lafantana.ro este dezvoltat și găzduit de către partenerul nostru contractul Zitec, care este un destinatar al datelor furnizate prin intermediul acestei pagini, datele fiind stocate pe servere aflate în România.

 

F. Call center

 

Cu scopul de a fi în contact cu dumneavoastră și de a vă răspunde solicitărilor în timp real, întemeindu-ne pe interesul legitim și executarea contractului ca temeiuri juridice de prelucrare a datelor cu caracter personal, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal, care se pot referi la nume, prenume, adresă poștală, adresă e-mail, număr telefon, voce, care vor fi prelucrate în cadrul La Fântâna de către colegii noștri în măsură să vă ofere cele mai potrivite răspunsuri la solicitările dumneavoastră, inclusiv pentru crearea contului dumneavoastră de utilizator, în cazul în care sunteți client La Fântâna, conform secțiunii D de mai sus.

Datele colectate vor fi păstrate pe durata standard de stocare de 3 luni, iar în cazul în care având în vedere natură solicitării, interesul legitim sau exercitarea unui drept, se vor păstra pe durate diferite de timp, în funcție de necesitatea concretă, urmând a fi șterse la momentul la care stocarea acestora nu va mai fi justificată.

 

G. Comenzi

 

Cu scopul de a crea contul de utilizator, în vederea accesului, plasării și gestionării comenzilor dumneavoastră și pentru a derula relația contractuală cu La Fântâna, prelucrăm, întemeindu-ne pe executarea contractului, pe interesul legitim sau obligația legală, ca temeiuri juridice de prelucrare a datelor cu caracter personal, date precum numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, care vor fi utilizate intern de către colegii responsabili cu gestionarea relației cu clienții La Fântâna.

Datele colectate vor fi păstrate până la încetarea relației contractuale și pentru o perioadă suplimentară de 10 ani ulterior încetării relației contractuale, din motive contabile și de exercitare a drepturilor legale, în cazul în care acest lucru ar fi necesar.

 

H. Aplicația instalată pe dispozitivul mobil

 

- cu scopul de a deține acuratețea gestiunii stocurilor privind marfa și pentru reducerea pierderilor finaciare ale companiei, în baza interesului legitim ca temei juridic procesăm date privitoare la momentul recepționării produselor La Fântâna (cantității de marfă, dată și ora la care au fost primite, semnătura dumneavoastră olografă cu ajutorul stylus-ului pe ecranul dispozitivul mobil, numărul de telefon al dumneavoastră sau al persoanei de contact cât și soldul dumneavoastră). Prin intermediul aplicației vor fi preluate sub formă olografă numele și semnătura dumneavoastră sau a responsabilului dumneavoastră care a aprobat livrarea / instalarea / sau retragerea produselor La Fântâna. De asemenea, se va prelua adresa de e-mail sau adresa dvs. poștală cu scopul de a va transmite documentele în format fizic sau electronic privind avize, facturi, documente ce vor conține numele dumneavoastră și semnătura preluată de la momentul recepționării produselor La Fântâna. Datele colectate privind semnătura cu stylus se vor păstra pe device-ul mobil până la confirmarea transmiterii documentelor susmenționate către dumneavoastră prin email sau prin Serviciul Poștei Române, ulterior acestea fiind salvate pe serverul companiei, urmând a fi păstrate până la încetarea relației contractuale și încă o perioadă suplimentară ulterior încetării relației contractuale, din motive contabile și de exercitare a drepturilor legale, în cazul în care acest lucru ar fi necesar.

- procesarea acestor date îndeplinește totodată scopul de a ne asigura că obligațiile contractuale au fost respectate și îndeplinite față de dumneavoastră.

 

I. Concursuri/Campanii

 

Cu scopul de a organiza concursurile/campaniile La Fântâna și a identifica participanții desemnați câștigători în vederea contactării și oferirii premiilor, având interesul legitim și obligația legală ca temeiuri juridice de prelucrare a datelor cu caracter personal, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal, care se pot referi la nume, prenume, adresă poștală, adresă e-mail, număr telefon , imagini, voce, care vor fi prelucrate de către colegii La Fântâna, agenții de publicitate și/sau parteneri contractuali implicați în organizarea și desfășurarea concursurilor/campaniilor.

Datele participanților care nu au fost declarați câștigători vor fi șterse la încetarea concursului/camaniei., iar în cazul datelor participanților declarați câștigători, pe durate diferite de timp, conform prevederilor legale contabile și fiscale, urmând a fi șterse la momentul la care stocarea acestora nu va mai fi justificată.

 

J. Furnizori externi de servicii de prospectare

 

În procesul de verificare a solvabilităţîi partenerilor contractuali actuali și potențiali utilizăm serviciile unor companii specializate care ne pun la dispoziție date agregate obținute din surse publice precum Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, bazele de date publice găzduite de: (i) portalul instanțelor de judecată din România (portal.just.ro), (ii) Agenția Națională de Administrare Fiscală (www.anaf.ro), (iii) Banca Națională a României - Centrala Incidentelor de Plăți (www.bnr.ro/Centrala-Incidentelor-de-Plăți-(CIP)-718) și din baza de date a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (www.onrc.ro);

Pentru situațiile în care datele cu caracter personal sunt utilizate pentru a derula activitatea de prospectare, vor fi prelucrate în mod limitativ doar datele ce se referă la numărul de telefon și adresa de e-mail a companiei.

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal menționate în această secțiune I (Furnizori externi de servicii de prospectare) îl reprezintă interesul legitim al La Fântâna în inițierea sau menținerea unor relații comerciale cu entități solvabile și care respectă legile aplicabile.

Potențialii clienți au posibilitatea să ceară, la momentul primului contact cu reprezentanții La Fântâna încetarea oricărei prelucrări a datelor cu caracter personal. În acest caz, La Fântâna nu va mai prelucra datele dumneavoastră personale și va șterge orice dată cu caracter personal despre dumneavoastră. Încetarea prelucrării poate fi solicitată și ulterior primului contact în măsura în care nu există alte temeiuri pentru o atare prelucrare.

În cazul clienților existenți, temeiul prelucrării îl reprezintă atât executarea contractului cât și interesul legitim al La Fântâna. Datele colectate vor fi păstrate până la încetarea relației contractuale și încă o perioadă suplimentară de 10 ani după încetarea relației contractuale, din motive contabile și de exercitare a drepturilor legale, în cazul în care acest lucru este necesar.

 

K. Alți destinatari ai datelor

 

În scopurile menționate mai sus, La Fântâna poate dezvălui datele personale, după caz și justificat, și către alte terțe părți, cum ar fi:

- furnizori de servicii de marketing;

- furnizori de servicii de curierat/Posta Romana;

- furnizori de servicii de plată/bancare;

- furnizorii de servicii de administrare/mentenanță site-uri;

- furnizori de alte servicii, entități care oferă asistență La Fântâna în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, autorități publice, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

3. Link-uri către alte pagini de internet

 

Site-ul lafantana.ro conţine trimiteri (link-uri) către alte pagini de internet, cum ar fi youtube.com. Prezenta politică este valabilă pentru website-urile grupului La Fantana, precum: https://lafantana.ro/

Nu ne asumăm răspunderea pentru conţinuturile străine puse la dispoziţie prin intermediul link-urilor şi marcate ca atare. La Fântâna este exonerată de răspundere în ceea ce privește conţinutul cu caracter ilegal, prezentarea de informaţii eronate sau incomplete, precum şi pentru prejudicii rezultate din utilizarea sau neutilizarea informaţiilor conţinute în aceste site-uri.

 

4. Ce drepturi aveți în legătură cu Datele dumneavoastră cu Caracter Personal

 

i. Dreptul de acces

 

Persoana Vizată are dreptul de a obține din partea La Fântâna o confirmare că se prelucrează sau nu Date cu Caracter Personal care o privesc și o copie a Datelor cu Caracter Personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de Persoana Vizată, La Fântâna poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

 

ii. Dreptul de rectificare

 

Persoană Vizată are dreptul de a obţine de la La Fântâna, fără întârzieri nejustificate, rectificarea Datelor cu Caracter Personal inexacte care o privesc.

Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, Persoana Vizată are dreptul de a obţine completarea Datelor cu Caracter Personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

 

iii. Dreptul la ștergere

 

Persoana Vizată are dreptul de a obține ștergerea Datelor cu Caracter Personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, atunci când nu este incidentă una dintre situațiile prevăzute de Regulament, care permite refuzul cererii de ștergere a acestora.

 

iv. Dreptul la restricționarea prelucrării

 

Persoana Vizată are dreptul de a obține din partea La Fântâna restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:

- Prelucrarea este ilegală, dar Persoana Vizată se opune ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

- La Fântâna nu mai are nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar Persoana Vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

- Persoana Vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale Persoanei Vizate.

 

v. Dreptul la portabilitate

 

Persoana Vizată are dreptul de a primi Datele cu Caracter Personal care o privesc și pe care le-a furnizat La Fântâna într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate Datele cu Caracter Personal, în cazul în care:

- prelucrarea se bazează pe consimțământ; sau

- prelucrarea se bazează pe un contract; sau

- prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 

vi. Dreptul de opoziție

 

În orice moment, Persoana Vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor sale, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispozițîi, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, Persoana Vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de respectivul marketingul direct.

 

vii. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

 

Persoana Vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc Persoana Vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, având dreptul de a cere și de a obţine:

- retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări efectuate prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

- reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări care îndeplinește condițiile prevăzute în paragraful anterior.

viii. Dreptul de a se adresa justiţiei și/sau Autoritățîi Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarea adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România sau la adresa de email anspdcp@dataprotection.ro;

 

5. Cum vă puteți exercită drepturile

 

Vă puteți exercită drepturile amintite mai sus printr-o cerere scrisă, transmisă online la adresa de e-mail protectiadatelor@lafantana.ro. Pentru evitarea furnizării de informații către persoane neautorizate, conform procedurii interne de soluționare a acestor cereri, solicitantului i se vor putea cere informații suplimentare în vederea verificării identității/interesului/dreptului său de reprezentare.

Cererea va fi soluționată în cel mult o lună de la primire. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, La Fântâna oferind informații cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

În cazul în care Persoana Vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care Persoană Vizată indică un format diferit.

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea Persoanei Vizate, La Fântâna va informa Persoana Vizată, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a utiliza orice remedii legale.

Informațiile sunt oferite gratuit. În cazul în care cererile din partea unei Persoane Vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, La Fântâna poate:

- fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

- fie să refuze să dea curs cererii.

 

6. Măsuri de siguranţă privind prelucrarea datelor

 

Toate informațiile colectate prin intermediul site-ului lafantana.ro sunt prelucrate cu respectarea principiilor menționate mai sus, la care sunt adăugate măsuri tehnice și organizatorice, care permit trasabilitatea și transparența privind prelucrarea datelor dumneavoastră. În relație cu împuternicițîi prin intermediul cărora se pot prelucra datele cu caracter personal, La Fântâna ia măsurile necesare pentru a se asigura că aceștia îndeplinesc cerințele legale cu privire la protecția datelor și respectă standardele relevante, și că la date are acces un număr limitat de persoane, restricționat la cele care au realmente nevoie să le acceseze în vederea executării obligațiilor contractuale.

De principiu, accesarea bazelor de date și a fișierelor/platformelor necesită autentificarea prin ID şi parolă, iar serverele pe care acestea sunt stocate sunt situate în România și gestionate corespunzător.

 

7. Actualizarea politicii de confidențialitate

 

Politica de confidențialitate va fi modificată la schimbarea funcționalităților aplicațiilor folosite sau la schimbarea situațiilor legale. De aceea, vă recomandăm să citiți politică de confidențialitate la intervale regulate. Atunci când consimțământul dumneavoastră este necesar sau dacă politica de confidențialitate cuprinde dispozițîi ale relației contractuale cu dumneavoastră, modificările vor fi efectuate cu consimtământul dumneavoastră.

 

8. Date de contact

 

Dacă aveți întrebări suplimentare privind această politică, ne puteți contacta folosind datele de mai jos:

 

La Fântâna

Bd-ul Gării Obor nr 8C, sector 2, București, România

protectiadatelor@lafantana.ro