Termene si conditii utilizare site La Fântâna

Termene și condiții utililzare site

1. Definiții. Scop

i. „Site-ul” înseamnă aplicația web deținută de La Fântâna având domeniul www.lafantana.ro (și subdomeniile acestuia), utilizând logo-ul LaFantana.ro, și prin intermediul căreia LaFantana își prezintă Produsele, evenimentele, acțiunile comerciale și Serviciile scoase la vânzare, iar Clienții își pot alege Produsele și Serviciile pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească direct prin efectuarea plăților online sau ramburs, în funcție de metodă aleasă . De asemnea, Site-ul este folosit pentru procesarea și administrarea Comenzilor Online în vederea livrării Produsele și Serviciile și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora.


ii. „Client/Clienți” înseamnă vizitatorul site-ului care își face un Cont și efectuează o Comandă Online pentru achiziționarea Bunurilor disponibile spre vânzare.


iii. “Utilizator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică vizitator al Site-ului, care va avea posibilitatea de a se informa cu privire la produsele, serviciile, acțiunile comerciale ale La Fântâna și de a realiza comenzi online (achiziții online).


iv. “Conținutul site-ului” reprezintă toate informațiile conținute în site sub formă de text, date, software, fișiere audio sau video, imagini statice, elemente de grafică WEB, grafice, simboluri, programe și orice alte date.


v. „Comanda Online” înseamnă o comandă plasată de Client pe Site prin care Clientul își exprimă angajamentul de a achiziționa unul sau mai multe Bunuri.


vi. „Cont” înseamnă secțiunea din Site, accesibilă Clientului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Clientului transmiterea Comenzii Online și care conține informații despre Client și istoricul Clientului în Site (Comenzi Online, facturi fiscale, garanții Bunuri etc.).


vii. „Contract” înseamnă înțelegerea consensuală la distanță intervenită între Vânzător și Client cu privire la vânzarea, respectiv achiziționarea, unuia sau mai multor Bunuri de pe Site, prin lansarea unei Comenzi Online de către Client și acceptarea ei de către Vânzător, cu respectarea prevederilor legale și a termenelor și condițiilor pentru vânzarea online a serviciilor și produselor LaFantana.ro. Contractul se încheie în limba română.


viii. „eCommerce” înseamnă o soluție software integrată, în scopul de a gestiona catalogul on-line și procesul Comenzilor Online ale Bunurilor, emise de către Clienți. „LaFantana.” sau „Vânzătorul” înseamnă La Fântâna S.R.L., cu sediul în B-dul Gării Obor nr. 8C, Sector 2, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1198/2016, având Codul Unic de înregistrare RO 35534516.


ix. „Newsletter” înseamnă mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică sau altă formă de comunicare la distanță (e-mail, SMS) cu privire la Bunurile și/sau a promoțiile desfășurate de Vânzător într-o anumită perioada, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.


x. „Bunuri” înseamnă orice bunuri (produse) sau servicii care sunt oferite Clientului în vederea achiziționării, contra cost, prin intermediul Site-ului.


xi. “Perioada de returnare” înseamnă perioada de 14 (paisprezece) zile calendaristice, așa cum este stipulat în regulile în vigoare ale comerțului online / eCommerce (sau orice altă perioada care poate deveni obligatorie în conformitate cu legislația din România), înăuntrul căreia Clientul are dreptul să returneze Bunurile Vânzătorului.


xii. „Specificații” înseamnă detalii privind caracteristicile Bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.


xiii. ”Taxa de timbru verde” înseamnă suma plătită de Vânzător unei societăți autorizate cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare;


xiv. „Tranzacție” înseamnă operațiunea de plată de către Client, respectiv încasare de către Vânzător, a unei sume de bani ca urmare a vânzării, respectiv achiziționării, a unuia sau mai multor Bunuri.

1.2. Prezentul document stabilește termenele și condițiile aplicabile raporturilor ce se nasc între LaFantana și fiecare Client/Utilizator care utilizează Site-ul pentru a se informa cu privire la Produsele, evenimentele, acțiunile comerciale și/sau efectuării unei Comenzi Online.


1.3. Utilizarea Site-ului implică acceptarea acestor termene și condiții , fiind pe deplin recomandată lecturarea cu atenție a acestora de către potențialii Utilizatori/Clienți. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica oricând aceste prevederi iar forma actualizată a acestor termene și condiții va putea fi accesată de către Clienți/Utilizatori pe Site.


1.4. Termenele și condițiile aplicabile vânzării online a serviciilor și produselor LaFantana sunt disponibile Clientului pentru stocare și reproducere și se completează cu Condițiile Generale Comerciale disponibile pe website-ul Vânzătorului în măsură în care acestea din urmă nu contravin acestor termene și condiții privind vânzarea online a Bunurilor LaFantana. în caz de discrepanțe cu privire la Comenzi Online, prezențele prevederi vor prevala asupra celor din Condițiile Generale Comerciale.

 

2. Utilizarea Site-ului. Conținutul.

2.1. Conținutul Site-ului este proprietatea La Fântâna și a societăților partenere care vor fi citate și ca sursă de conținut. Acesta poate fi preluat, difuzat, vândut sau transferat în orice mod numai cu acordul scris al La Fântâna.


2.2. Conținutul Site-ului este protejat de legislația privind dreptul de autor și drepturile conexe.


2.3. Folosirea fără acordul La Fântâna a oricăror elemente din conținutul site-ului atrage răspunderea Utilizatorului, conform legislației în vigoare.


2.4. Comunicările oricăror informații sau date sub formă de mesaj, text, imagine, fișier audio și/sau video sau orice alt tip de material, indiferent de modalitatea de publicare sau transmitere a acestora (public sau individual), de către orice persoană fizică și juridică, alta decât La Fântâna se realizează pe răspunderea exclusivă a persoanei care este sursa acestor materiale, La Fântâna nefiind în niciun fel răspunzător de conținutul sau modalitatea de publicare a acestor comunicări.


2.5. Utilizatorilor/Clienților acestui Site le este în mod expres interzis să folosească atât Site-ul cât și serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestuia, în scopul încărcării, descărcării, publicării sau transmiterii oricăror informații al căror conținut este ilegal, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, este contrar bunelor moravuri sau ordinii publice.


2.6. La Fântâna are dreptul (dar nu și obligația) de a șterge orice astfel de conținuturi identificate pe Site, nefiind răspunzătoare în niciun fel pentru orice fel de daune produse ca urmare a unui tip de comunicare din categoria celor menționate anterior.


2.7. La Fântâna își rezervă în orice moment, fără un anunț prealabil, următoarele drepturi:


- de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește Conținutul site-ului;
- dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu;
- dreptul de a modifica Termenele și Condițiile de utilizare site și orice alte condiții comerciale;


2.8. La Fântâna nu își asumă răspunderea pentru:
- întârzierile sau imposibilitate de accesare/utilizare a site-ului;
- modificarea, suspendarea sau întreruperea site-ului, în tot sau în parte;
- modificarea sau ștergerea materialelor publicate pe site.

 

3. Utilizarea/accesarea Site-ului www.lafantana.ro. Înregistrarea pe Site

3.1. Prin utilizarea/accesarea site-ului www.lafantana.ro, toți Utilizatorii confirmă în mod expres faptul că au luat cunoștință și sunt de acord cu Termenele și Condițiile prezente.


3.2. Utilizarea site-ului www.lafantana.ro de către Utilizatori se realizează pe propria răspundere a acestora.


3.3. Pentru utilizarea serviciilor oferite de site – dacă este necesară completarea unui formular de înscriere, crearea unui cont, obținerea unui “nume de utilizator” și a unei parole – Utilizatorii sunt obligați să furnizeze date exacte și complete conform formularului de înregistrare și să reînnoiască, atunci când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi exacte și complete.


3.4. Utilizatorilor le este în mod expres interzis să folosească date false sau să transmită, în mod nelegitim, mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități.


3.5. În cazul accesării neautorizate a contului de către terți sau a nerespectării de către Utilizatori/Clienți a modului legal de utilizare a site-ului, La Fântâna nu își asumă nicio responsabilitate față de consecințele ce pot apărea.


3.6. În cazul furnizării de informații inexacte sau incomplete, La Fântâna își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa contul Utilizatorilor/Clienților și să refuze toate încercările de folosire a serviciilor Site-ului.


3.7. Orice încălcare a acestor reguli poate fi semnalată la adresa: contact@lafantana.ro.

 

4. Limitarea/anularea dreptului de accesare/utilizare a site-ului

4.1. La Fântâna își rezervă dreptul fără obligativitatea notificării prealabile:


- de a întrerupe furnizarea site-ului (integral sau parțial), în orice moment;
- de a anula/șterge, în orice moment, orice cont și/sau de a limita accesul oricărui Utilizator/Client la contul sau și/sau la site (spre exemplu, dacă se constată încălcarea de către Utilizatori a termenelor și condițiilor de utilizare a site-ului, dacă apar probleme de natură tehnică sau de securitate, etc.).

- de a restricționa dreptul Utilizatorilor site-ului în cazul în care conținutul afișat de către aceștia este ilegal, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, etc.

 

5. Caracteristici ale vânzării online a lafantana.ro

5.1. Prin utilizarea Site-ului și, după caz, înregistrarea unei Comenzi Online, Clientul acceptă și este de acord cu formă de comunicare la distanță (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.


5.2. Toate informațiile folosite în descrierea Bunurilor (inclusiv dar fără a se limita la imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu impun nicio obligație Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare și informare. Vânzătorul va depune însă toate diligențele rezonabile pentru a asigurare corectitudinea informațiilor cu privire la Bunuri prezentate în Site.


5.3. Bunurile ce fac obiectul vânzării în cadrul unei promoții sau campanii de orice tip se vor supune și termenelor și condițiilor aplicabile respectivei campanii sau promoții.


5.4. Notificarea primită telefonic sau prin e-mail de către Client după efectuarea Comenzii Online cu privire la preluarea respectivei Comenzi Online are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii Online de către Vânzător. Acceptarea Comenzii Online se consideră îndeplinită cel mai târziu odată cu livrarea, respectiv furnizarea, Bunului comandat de Client.


5.5. Pentru motive justificate (inclusiv dar fără a se limita la, lipsa din stoc a unor Bunuri), Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifică tipul ori cantitatea Bunurilor din Comandă. Într-o astfel de situație Clientul va fi de îndată înștiințat cu privire la modificarea intervenită și va avea dreptul de a acceptă noile caracteristici ale Comenzii Online ori de a le refuză, caz în care Comandă Online se consideră anulată, iar părțile vor fi puse în situația anterioară emiterii Comenzii Online (inclusiv returnarea oricăror sume încasate), fără că Vânzătorului să aibă vreo răspundere pentru orice prejudicii suferite de Client.


5.6. Comandă Online este acceptată, iar Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Client, în momentul primirii de către Client de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării de expediere a Bunurilor care fac obiectul Comenzii Online (în cazul produselor) sau cu ocazia începerii prestării serviciilor care fac obiectul Comenzii Online. Din Contract fac parte atât prevederile acestor termene și condiții cât și orice înțelegeri ulterioare intervenite între Client și Vânzător cu privire la o Comandă Online, indiferent dacă acestea sunt sau nu cuprinse într-un înscris electronic sau material.


5.7. Vânzătorul pune la dispoziția Clientului adresa de e-mail indicată în secțiunea „Contact” din Site, pentru identificarea și corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor.


5.8. Vânzătorul poate subscrie oricând la coduri de conduită privind activitatea de furnizare on-line a Bunurilor, urmând să aducă la cunoștința Clientilor acest fapt și să asigure posibilitatea Clientilor de a consulta efectiv aceste coduri.

 

6. Politica de vanzare online a lafantana.ro

6.1. Accesul la Site în vederea efectuării unei Comenzi Online îi este permis oricărui potențial Client care acționează cu un scop legitim și care are intenția de a achiziționa de la Vânzător unul sau mai multe Bunuri, cu respectarea prezențelor condițîi și termene.


6.2. La Fântâna își rezervă dreptul de a refuză accesul unor Utilizatori/Clienți la o parte sau la toate funcțiile Site-ului și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi Online în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea Clientului Site-ului sau dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele La Fântâna.


6.3. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Site.


6.4. La Fântâna poate publică pe Site informații despre Bunuri și/sau promoții practicate de către Vânzător sau de către oricare alt terț cu care LaFantana.ro are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioada de timp și în limita stocului disponibil.


6.5. Vânzătorul asigură acceptarea plății online cu cardul bancar fără a solicită plăti suplimentare conform legislației în vigoare din România. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi ținut responsabil pentru niciun alt cost suportat de Client în plus față de prețul Bunului achiziționat, incluzând, dar nelimitandu-se la comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de moneda în care se efectuează vânzarea. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Clientul.


6.6. În condițiile prevăzute de lege, prețurile Bunurilor electronice afișate în Site, includ Taxa de timbru verde.

 

7. Comenzile online

7.1. Clientul poate efectua Comenzi Online în Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături. Comanda Online va fi finalizată prin efectuarea plății de către Client prin una dintre modalitățile acceptate de Vânzător și indicate în mod expres în Site. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsură în care există stoc disponibil pentru respectivul Bun. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii Online, nu duce la înregistrarea unei comenzi și implicit nici la rezervarea automată a Bunului adăugat în coșul de cumpărături dar neachitat.


7.2. Prin finalizarea Comenzii Online, Clientul confirmă că toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și adevărate la dată plasării Comenzii Online. Prin plasarea unei Comenzi Online Clientul recunoaște în mod explicit că respectiva Comandă Online implică obligația Clientului de a achita ”suma totală de plată” indicată.


7.3. Prin crearea unui Cont și, după caz, finalizarea Comenzii Online, Clientul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil Vânzătorului, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.


7.4. Bunurile cumpărate prin intermediul Site-ului nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale. LaFantana își rezervă dreptul să limiteze achiziționarea Bunurilor la un număr maxim de Bunuri de persoană, numărul fiind liber determinat de către La Fântâna.


7.5. Vânzătorul poate cesiona drepturile și obligațiile sale și poate subcontracta o terță parte pentru onorarea Comenzii Online, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia din urmă. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Client pentru toate obligațiile contractuale.


7.6. Vânzătorul poate anula Comanda Online lansată de către Client, cu notificarea concomitentă sau ulterioară a Clientului, fără a îi putea fi atrasă răspunderea pentru o astfel de acțiune, în următoarele cazuri:


i. neacceptarea Tranzacției de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul plății online;


ii. invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de LaFantana, în cazul plății online;


iii. datele furnizate de către Client/Clienți cu ocazia accesării Site-ului sunt incomplete și/sau incorecte;


iv. Vânzătorul poate considera în mod rezonabil că prin accesarea Site-ului și lansarea Comenzii Online se urmărește un scop ilicit sau prejudiciabil;


v. Oricare dintre termenele și condițiile expuse în prezentul nu au fost respectate întocmai.

 

8. Livrarea bunurilor

8.1. LaFantana.ro își rezervă dreptul să valideze Comenzile Online înainte de onorarea lor prin contactarea telefonică sau prin e-mail a Clienților, Clienții acceptând și permițând o astfel de posibilitate.


8.2. Livrarea Bunurilor se va face oriunde în România.


8.3. Livrarea Bunurilor va fi contra-cost sau gratuită, în funcție de condițiile aplicabile Comenzii Online. Înainte de finalizarea Comenzii Online, Clientul va fi informat cu privire la modalitățile de livrare și va putea să aleagă una dintre aceste modalități.


8.4. La Fântâna își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale Bunurilor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de La Fântâna, care includ dar nu sunt limitate la: acțiuni guvernamentale, impedimente de forță majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve.


8.5. În cazul în care Clientul nu este găsit la adresa menționată, curierul va reveni de cel mult încă 2 (două) ori, după care Bunurile vor fi returnate, Clientul urmând să suporte costurile unei noi expediții, indiferent de valoarea Bunurilor comandate.


8.6. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și transmiterea Specificațiilor și a tuturor documentelor însoțitoare relevante.

 

9. Facturare – plata

9.1. Prețurile Bunurilor afișate în Site sunt în Lei și includ T.V.A. conform legislației în vigoare.


9.2. Vânzătorul va emite Clientului o factură pentru Bunurile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de către Vânzător.


9.3. Vânzătorul va transmite Clientului factură aferentă Comenzii Online ce conține Bunuri vândute de LaFantana.ro, în format material (pe hârtie), la livrarea Bunurilor și/sau în format electronic (prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Client în Contul sau).

 

10. Garanții

10.1. Toate Produsele comercializate de către LaFantana.ro beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.


7.2. În cazul Bunurilor vândute și livrate de LaFantana cărora le este atașată o garanție, Clientul va primi la livrare pentru fiecare Bun care beneficiază de garanție un certificat de garanție cu toate detaliile centrului de service care asigură reparațiile pe durata termenului de garanție. Garanția Bunurilor achiziționate prin intermediul LaFantana sau de la parteneri ai Vânzătorului este asigurată de către service-ul autorizat menționat pe certificatul de garanție aferent Bunului sau de către Vânzător.


10.3. În cazul certificatelor de garanție emise de producători, Bunul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct sau trimis prin curier la centrul de service La Fântâna, comunicat de Vânzător. Acest centru autorizat de producător va prelua întreagă responsabilitate a rezolvării garanției.


10.4. Lipsa certificatului de garanție al Bunului la livrare trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la primirea Bunului, prin trimiterea unei sesizări la adresa de poștă electronică a Vânzătorului și la sediul social al Vânzătorului. Orice sesizare ulterioară termenului de 48 (patruzecisiopt) de ore nu va fi luată în considerare.

 

11. Proprietate intelectuală

11.1. “La Fântâna" și alte semne, logo-uri sunt mărci înregistrate ale La Fântâna SRL.


11.2. Mărcile comerciale ale la Fântâna nu pot fi utilizate în legătură cu orice produs sau serviciu care nu este legat de La Fântâna, cu excepția cazului în care se obține în prealabil o autorizație în scris din partea La Fântâna.


11.3. Toate celelalte mărci comerciale care nu sunt deținute de La Fântâna, dar care apar pe acest Site sunt proprietatea titularului lor care poate să fie sau nu în relații contractuale cu La Fântâna și/sau afiliații acesteia


11.4. Dacă nu este altfel prevăzut, Site-ul, inclusiv tot conținutul acestuia, cum ar fi design-ul, textul, grafică, logo-urile, imaginile, clipurile audio, precum și alte aspecte legate de site și respectiv de conținut, sunt protejate de legislația drepturilor de autor și proprietate intelectuală în vigoare și reprezintă proprietatea La Fântâna sau a furnizorilor conținutului respectiv.Toate aceste drepturi sunt rezervate.


11.5. Postarea de către Utilizatori pe Site nu constituie o derogare a noastră la orice drept asupra sau în legătură cu Site-ul. În afară celor acordate în mod expres în prezentul document, nu dobândiți nici un drept, titlu sau interes asupra sau în legătură cu Site-ul nostru.


11.6. Toate programele software utilizate pe acest Site sunt proprietatea La Fântâna. Tot conținutul software-ului, elaborarea acestuia și software-ul în totalitate sunt protejate de legislația privind dreptul de autor. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, transmiterea, republicarea, afișarea sau executarea conținutului acestui site nu sunt permise fără obținerea consimțământului prealabil scris al La Fântâna.


11.7. Drepturile de proprietate intelectuală asupra denumirilor comerciale, mărcilor înregistrate, mărcilor servicii, drepturilor de autor și altor drepturi de proprietate aferente Bunurilor și care sunt proprietatea LaFantana sau ale licentiatorilor La Fântâna vor rămâne proprietatea exclusivă a LaFantana sau, după caz, a licentiatorilor La Fântâna, iar Clientul nu va avea nicio pretenție la acestea pe durata prezentului Contract sau ulterior.


11.8. Utilizatorul/Clientul nu va acționa în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor prevăzute în art. 11.7 de mai sus. Clientul se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similară sau identică mărcilor, denumirilor comerciale ale Bunurilor, fie ca parte din denumire sau ca denumire a societății sale sau în orice alt mod.


11.9. Toate informațiile de pe Site, care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic (inclusiv, dar fără a se limita la imagini, text, logo-uri, simboluri), conținutul e-mailurilor trimise Clientului de către Vânzător, orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Clientului, date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia sunt proprietatea exclusivă a La Fântâna. Clientul poate copia, transferă și/sau utiliza astfel de date numai în scopuri personale sau non-comerciale și numai în cazul în care nu intră în conflict cu prevederile prezentului document.


11.10. Pentru a raporta o eventuală încălcare a dreptului de autor, vă rugăm folosiți adresa juridic@lafantana.ro.


12. Dreptul de denunțare unilaterală (retragere)

12.1. Clientul are dreptul de a denunța unilateral Contractul, în termen de 14 zile calendaristice, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele stabilite de lege. Perioada de retragere expiră în termen de 14 zile calendaristice de la:


(i) data încheierii Contractului, în cazul Contractelor ce au ca obiect prestări de servicii;


(ii) ziua în care Clientul sau un terț, altul decât transportatorul și care este indicat de Client, intră în posesia fizică a Bunurilor, sau:


în cazul în care Clientul face o singură Comandă Online pentru Bunuri multiple care vor fi livrate separat, ziua în care Clientul sau un terț, altul decât transportatorul și care este indicat de Client, intră în posesia fizică a ultimului Bun;


în cazul Contractelor pentru livrarea periodică de Bunuri pe o perioada de timp determinată, ziua în care Clientul sau un terț, altul decât transportatorul și care este indicat de Client, intră în posesia fizică a primului Bun.


12.2. Pentru exercitarea dreptului de retragere, Clientul informează LaFantana.ro cu privire la decizia sa de retragere din Contract. în acest scop, Clientul poate alege una dintre următoarele variante:


(i) va transmite la sediul social al Vânzătorului sau la adresa de e-mail din secțiunea „Contact” din Site o declarație neechivocă în care își exprimă decizia de a se retrage din Contract;


(ii) va transmite la sediul social al Vânzătorului sau la adresa de e-mail office@lafantana.ro un formular cu următorul conținut:


Catre La Fantana S.R.L.,


Companie cu sediul în B-dul Gării Obor nr. 8C, Sector 2, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1198/2016, având Codul Unic de înregistrare RO 35534516

“Vă informez prin prezența cu privire la retragerea mea din Contractul referitor la vânzarea următoarelor bunuri: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………… comandate la data ………………………….. primite la data de ………………………..

Numele consumatorului: ……………………………………………………………………………………

Adresa consumatorului: ………………………………………………………………………………………

Contul în care doresc să mi se returneze contravaloarea achiziției: ……………………………………………………………………………………………………..

Banca: ……………………………………………………………………………………………

Semnătură consumatorului (doar în cazul în care acest formular este transmis Vânzătorului pe suport de hârtie): ............

Data: .................”


12.3. Exercitarea de către Client a dreptului de retragere pune capăt obligațiilor Clientului și Vânzătorului, după caz:


(i) de a executa Contractul;


(ii) de a încheia un Contract, în cazul în care Clientul a efectuat o Comandă Online.


12.4. Cu excepția cazului în care La Fântâna s-a oferit să recupereze Bunurile, Clientul returnează Bunurile sau le înmânează La Fântâna sau unei persoane autorizate de aceasta să recepționeze Bunurile, fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile calendaristice de la data la care Clientul a comunicat LaFantana decizia sa de a se retrage din Contract. Termenul este respectat dacă Bunurile sunt trimise de Client Vânzătorului înainte de expirarea perioadei de 14 zile calendaristice.


12.5. Clientul suportă doar costurile directe legate de returnarea Bunurilor.


12.6. La Fântâna rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea Clientului, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat în legătură cu decizia Clientului de a se retrage din Contract.


12.7. Pentru returnarea contravalorii bunurilor, conform legii suma se returnează în 14 zile. Vânzătorul va putea face plata într-un termen mai scurt decât cel menționat, dacă în momentul înscrierii cererii RMA Clientul completează contul bancar, codul numeric personal sau codul de identificare al societății. Pentru comenzile achitate printr-un cont bancar, returnarea contravalorii produsului este posibilă doar în același cont din care s-a efectuat plata.


12.8. La Fântâna nu este obligată să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care Clientul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Vânzător. La Fântâna poate amână rambursarea până la data receptionarii Bunurilor care au făcut obiectul Contractului sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Clientului conform căreia acesta a trimis Bunurile către La Fântâna, luându-se în considerare data cea mai apropiată.


12.9. Nu se asigură dreptul de retragere în cazul:


- contractelor de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;


- furnizării de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Client;


- furnizării de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.


12.10. Condiții de returnare în termenul de 14 de zile din momentul primirii:


- Produsul trebuie să fie în stare nouă, fără uzură, zgârieturi, ciobituri, lovituri, sau vicii cauzate de un șoc extern.


- Produsele apă și cafea trebuie returnate în ambalajul original, fără că acesta să fi fost desigilat, împreună cu toate accesoriile primite și o copie a facturii. Echipamentele (espressoare, mașini de cafea, etc) vor fi însoțite de accesoriile primite, o copie a facturii și a certificatului de garanție.


- Toate acestea trebuie împachetate corespunzător pentru a fi protejate împotriva eventualelor deteriorări din timpul transportului. Lipsa sau deteriorarea etichetelor, marcajelor de pe produse poate atrage refuzarea cererii de retur.


- Pentru articole și pachete promoționale, toate produsele și/sau serviciile incluse trebuie returnate împreună. Dacă un serviciu inclus în promoție și/sau pachet a fost utilizat sau dacă promoția și/sau pachetul include un articol nerambursabil, valoarea integrală de vânzare a acelui serviciu și/sau articol nerambursabil va fi dedusă din valoarea rambursată. Când un pachet este cumpărat și doar o parte din el este returnată, reducerea pentru pachet este pierdută și, din valoarea rambursată, va fi dedusă și reducerea acordată pentru achiziționarea pachetului.


Nerespectarea acestor condiții poate duce la aplicarea unui comision de readucere la conformitate sau refuzarea cererii de retur. Dacă produsul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut că și nou, Vânzătorul poate solicită valoarea pentru readucerea în stadiul inițial. Acest decizie va fi comunicată în baza unei constatări estetice și tehnice a produsului returnat.

 

13. Publicitate

13.1. Clientul își exprimă consimțământul expres pentru a primi comunicări comerciale prin poștă electronică, permițând că astfel de comunicări din partea Vânzătorului ori a colaboratorilor săi să fie efectuate prin derogare de la cerință identificării în subiect prin termenul „PUBLICITATE”. Clientul poate oricând să revoce consimțământul privind comunicările comerciale din partea Vânzătorului prin transmiterea unei solicitări în acest sens Vânzătorului. Revocarea va produce efecte în cel mult 48 (patruuzecisiopt) de ore de la data primirii sale de către Vânzător. Prezența procedura va fi menționată în toate comunicările cu caracter comercial transmise de Vânzător Clienților.


13.2. Newsletterele La Fântâna sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de La Fântâna.


13.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor de către Client se poate face în orice moment prin accesarea link-ul dedicat care se regăsește în cuprinsul oricărui Newsletter.


13.4. Renunțarea Clientului la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru restul conținutului prezențelor condiții și termene privind vânzările online ale La Fântâna

 

14. Raspundere

14.1. Vânzătorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii pe care Clientul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii Online și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora. În măsura în care limitarea răspunderii conform celor de mai sus nu este posibilă conform legilor aplicabile, Vânzătorul va răspunde pentru orice prejudiciu cauzat Clientului doar până la concurență contravalorii Bunurilor care au format obiectul Comenzii Online și care au generat fapta cauzatoare de prejudicii.


14.2. Clientul este răspunzător pentru păstrarea în condițîi de siguranță a username-ului și a parolei aferente Contului, fiind singurul responsabil în cazul utilizării acestor atribute în mod fraudulos că urmare a transmiterii username-ului și/sau parolei către un terț de bună voie sau că rezultat al culpei sale.15. Contact, Comunicări Scrise, Notificări. Reclamații

15.1. Pentru sesizări sau reclamațîi legate de Bunul achiziționat sau privind termenele și condițiile noastre, un produs, serviciu La Fântâna sau orice alt aspect, Clientul are la dispoziție formularul de contact din cadrul Site-ului, sau poate contacta La Fântâna prin intermediul Serviciului Clienți la datele de Contact furnizate pe site, precum și pe e-mail, pe adresa contact@lafantana.ro.


15.2. Sesizările astfel recepționate vor fi analizate de Vânzător în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea lor, urmând că de îndată după soluționarea lor să îi fie comunicat Clientului un răspuns.


15.3. La Fântâna poate trimite o notificare individuală fie la adresa de e-mail sau adresa poștală furnizate sau în caz de notificare generală trimisă tuturor Utilizatorilor sau clienților noștri prin postarea de informațîi pe Site, într-un mod corespunzător.16. Comunicarea de evenimente și acțiuni comerciale

16.1. La Fântâna poate derula în orice moment campanii de publicitate și/sau acțiuni comerciale în orice secțiune din site. Campaniile și acțiunile promoționale derulate nu necesită acordul Utilizatorilor site-ului.


16.2. Modificarea oricăror elemente incidente campaniilor de publicitate și/sau promoțiilor nu necesită sub nicio formă acordul Utilizatorilor, putând fi realizată oricând, fără nicio notificare prealabilă.

 

17. Excludere și Limitarea Răspunderii La Fântâna

17.1. Sub rezerva următoarei secțiuni, noi, în propria noastră capacitate și în numele afiliaților noștri, excludem orice răspundere (fie pe bază de contract sau pe orice altă bază) care decurge din sau în legătură cu accesul sau utilizarea Site-ului nostru sau oricărui site web cu care este legat, în măsura permisă de legislația în vigoare. Această excludere se aplică, dar nu se limitează la:


- daune cauzate de indisponibilitatea Site-ului sau a defectelor tehnice ale Site-ului,

- pierderea de date,

- pierderi cauzate de atacul de tip refuz serviciu, viruși sau alte materiale dăunătoare tehnologic,

- pierderea de venituri sau profit sau de economii anticipate,

- pierderi rezultate din împrejurări independente de voința noastră rezonabilă și pierderi care nu sunt previzibile în mod rezonabil.

 

18. Promoții

18.1 Codurile promoționale oferite de La Fântâna prin orice promoții sunt valabile exclusiv pentru secțiunea menționată în e-mailul de transmitere a codului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. De menționat este faptul că unele produse sunt încadrate în categoria "Excepții", produse asupra cărora nu se pot aplică coduri promoționale, ci se achiziționează la prețul afișat pe site. Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării Comenzii, acestea nu pot fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii după ce această a fost plasată.


18.2. Într-o Comandă se poate folosi un singur cod promoțional, pagina de Comandă nu permite utilizarea mai multor coduri în aceeași Comandă. Pentru eligibilitatea la o promoție nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Promoțiile care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului se aplică pentru fiecare livrare.


18.3 În cazul în care un cod promoțional a fost aplicat într-o Comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, Clientul are dreptul de a cere reactivarea codului promoțional respectiv exclusiv în scris, printr-un e-mail pe adresa marketing@lafantana.ro, care să conțină id-ul Comenzii, starea acesteia, numele Clientului și codul promoțional. Acestea se reactivează pe o perioada de maxim 30 de zile calendaristice.


18.4. Promoțiile pe lafantana.ro nu se cumulează între ele, se aplică reducerea cea mai mare. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe site, etc) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție. De asemenea, în cazul existenței unor vouchere procentuale, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existența în cadrul unei promoții. Anumite campanii promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare. Acest lucru este specificat în regulamentul campaniei respective.


18.5. La Fântâna stabilește unilateral sau în colaborare cu anumiți furnizori ai săi regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizează pe lafantana.ro, acestea fiind publicate exclusiv pe site. Promoțiile sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile afișate pe site, în perioada de valabilitate clar menționată și în limita stocului disponibil. La Fântâna nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru întreaga perioadă de promoție și poate retrage promoția fără notificare prealabilă.

 

19. Utilizarea Și Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal Ale Persoanelor Fizice

19.1. Vânzătorul pune în practică măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării securitățîi prelucrării datelor cu caracter personal.


19.2. LaFantana este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 11451 și procesează datele cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și a legislației secundare relevante.


19.3. Datele personale ale Clienților persoane fizice (cel puțin: nume, prenume, cod numeric personal, serie și număr act de identitate, adresa de e-mail, număr de telefon, domiciliu) sunt colectate pentru următoarele scopuri pe care respectivii Clienți le acceptă și își exprimă acordul pentru înfăptuirea lor: îndeplinirea Comenzii Online, informarea Clienților privind situația Contului lor, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor Online, evaluarea Bunurilor oferite, activitățîi comerciale, de promovare a Bunurilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului Clienților, precum și înregistrarea în unul sau mai multe registre ale abonaților.


19.4. Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau în Comandă Online, Clientul declara și acceptă necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a LaFantana.ro și își dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către LaFantana.ro, afiliațîi și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea, în condițiile legii, de către cei menționați anterior de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, Clientul își exprimă acordul expres și neechivoc că aceste date personale să poată fi transferate afiliaților Vânzătorului precum și altor entități din România sau din alte state, cu respectarea cerințelor prevăzute de legislația relevanță.


19.5. Clientului persoană fizică îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.


19.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la sediul social al Vânzătorului Clientul își poate exercita, în mod gratuit pentru o solicitare pe an, dreptul de a i se confirmă faptul că datele sale personale sunt sau nu prelucrate de Vânzător. De asemenea, printr-o cerere similară transmisă la aceleași coordonate, Clientul își poate exercită dreptul de intervenție asupra datelor, după cum urmează:


(i) Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;


(ii) Transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;


19.7. Datele cu caracter personal ori informațiile cu privire la Comenzile Online pot fi furnizate, la solicitare, organelor de cercetare și de urmărire penală ori instanțelor de judecată sau altor instituții ce beneficiază de o astfel de prerogative instituite de lege.


19.8. Politică de cookie-uri LaFantana.ro servește exclusiv pentru bună funcționare a Site-ului, acest instrument fiind folosit în conformitate cu dispozițiile legale.20. Forță Majoră

20.1. Nici Vânzătorul și nici Clientul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definită de codul civil român.


20.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la dată producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Vânzător sau Client va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.21. Legea Aplicabilă – Jurisdicția

21.1. Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între LaFantana.ro și Clienți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.22. Informații Privind Deee

22.1 Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv.


22.2 Având în vedere prevederile OUG nr. 195/2005 – referitoare la protecția mediului și ale HG nr. 1037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, Clienții vor avea în vedere următoarele:


- Clienții au obligația să nu elimine DEEE-urile că deșeuri municipale nesortate și să le colecteze selectiv;

- Colectarea DEEE se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispoziție de către autorittile unităților adminsitrativ-teritoriale, care au obligația potrivit art.5 alin.1 ) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare și de a pune la dispoziția producătorilor spațiile necesare pentru înființarea punctelor de colectare a DEEE;

- Clienții pot preda DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate în momentul achiziției unui produs nou din aceeași categorie; astfel, LaFantana.ro aplică politică de colectare a DEEE în sistem de preluare a echipamentelor unul la unul, conform legislației în vigoare, dacă echipamentul predat este echivalent și a îndeplinit aceleași funcții că și echipamentul nou furnizat.


22.3 Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectari separate reprezintă o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X, că în imaginea alăturată.


22.4 Această pictograma indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că ele fac obiectul unei colectari selective.23. Termene și condițîi de publicare a opiniilor/review-urilor referitoare la produse

23.1. Opiniile, comentariile, review-urile Utlizatorilor/Clientilot sunt foarte importante pentru La Fântâna și pentru toți utilizatorii site-ului, astfel încât prin prezența secțiune dorim să facem transparente obiectivele noastre. Opiniile Utlizatorilor/Clienților sunt atent analizate de angajații La Fântâna; o parte din acestea vor fi limitate în conformitate cu politicile descrise mai jos.


23.2. La Fântâna își rezervă dreptul de nu publică următoarele categorii de opinii/review-uri:


- opinii care conțîn un limbaj licențios, vulgar, indecent, injurios sau defăimător, ofensator prin anumite criterii cum ar fi de exemplu dar fără a ne limita la: vârsta, originea etnică, rasa, sexul, orientare sexuală;


- opinii care nu se referă la caracteristicile și modul de utilizare a produselor noastre ci fac trimitere la alte aspecte;


- opinii care au în conținut critici la adresa altor utilizatori/ clienți care au postat mesaje anterioare;


- opinii care fac referire la produsele și ofertele altor companii, persoane de contact sau orice legătură către acestea (adresa site web, adresa de e-mail, date de contact, adresa fizică, etc);


- păreri care contin date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale.


23.3 Utilizatorii/Clienții ce înscriu Review-uri la care atașează fișiere, fie foto /video fie de altă natură, vor fi supuse acelorași limitări de mai sus și se vor asigura că fișierele încărcate respectă orice drepturi de autor, La Fântâna fiind exonerata de orice răspundere în acest sens pentru eventuale publicari care constituie încălcări ale drepturilor altor persoane;


23.4. Pentru opinii/solicitări pe care nu le putem prelua aici vă rugăm să vă adresați Departamentul De Relații Clienți.